*pv_pac - platební vztah (pouze pro DS4)

Definice aktuálního standardního platebního vztahu pacienta (tj. ”kdo běžně hradí”).

 

{distribuováno od verze 4.07.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ_pv

a

-4

1

typ platebního vztahu

ZP, ZPEU, JP, ST, SM, N, X

viz seznam hodnot

podmínky:

viz typ_pv - podmínky

 

 

pv_zp

e

 

?/

pacientova tuzemská zdravotní pojišťovna

 

pokyny:

1. viz pv_zp - pokyny

2. viz 01

 

pv_zpeu

e

 

/?

pacientova zahraniční zdravotní pojišťovna v rámci EU

 

pokyny:

1. viz pv_zpeu - pokyny

2. viz 01

 

pv_jp

e

 

/?

jiný plátce

 

pokyny:

1. viz pv_jp - pokyny

2. viz 01

 

pv_st

e

 

/?

studie

 

pokyny:

1. viz pv_st - pokyny

2. viz 01

 

a

e

 

?

adresa plátce

 

pokyny:

viz a - pokyny

 

dat_ab

a

 

?

datum aktualizace bloku

 

formát DTS

 

 

 

 

 

Poznámky, pokyny a další informace:

 

pv_pac

pokyny k celému bloku:

Blok obsahuje informaci o aktuálním standardním platebním vztahu pacienta.

 

Blok je volán z pacientského bloku ip a je povinný – v situaci , kdy aktuální hodnotu platebního vztahu pacienta neznám zadá se pouze typ_pv = N.  Např. v případě kdy pacient není vůbec ve stavu abychom se o něm něco dozvěděli.

 

V případě atypických plateb může být přetěžen fakultativním blokem  pv_ku  volaným z bloků ku_o nebo ku_z (údaje uvedené v pv_ku mají v rámci konkrétní klinické události přednost před údaji uváděnými standardně v pv_pac).

 

 

typ_pv

seznam hodnot:

Typ platebního vztahu - číselník:

ZP = pacientova tuzemská zdravotní pojišťovna

ZPEU - pacientova zahraniční zdravotní pojišťovna v rámci EU

JP - jiný plátce

ST - studie

SM - samoplátce

N - neznámý plátce

X - bez úhrady

 

podmínky:

V případě varianty typu "ZPEU", "JP", nebo "ST" je vždy nutná dohoda komunikujících stran.

 

 

pv_zp

pokyny:

Uvádí se jen tehdy, je-li aktuálním plátcem pacientova tuzemská pojišťovna (tj. VZP aj.).

 

pv_zpeu

pokyny:

Uvádí se jen tehdy, je-li aktuálním plátcem pacientova zahraniční pojišťovna v rámci EU.

Je nutná vzájemná dohoda komunikujících stran.

 

pv_jp

pokyny:

Uvádí se jen tehdy, jedná-li se o jiného v bloku blíže specifikovaného plátce.

Je nutná vzájemná dohoda komunikujících stran.

 

pv_st

pokyny:

Uvádí se jen tehdy, jedná-li se o proplácení z konta studie (grantu aj.).

Je nutná vzájemná dohoda komunikujících stran.

 

a

pokyny:

Vztahuje se v kontextu ke všem výše uvedeným blokům, k nimž lze doplnit příslušnou potřebnou adresu.

 

01 - pokyny společné:

Vyskytuje se jen blok pv_zp, nebo pv_zpeu, nebo pv_jp, nebo pv_st, nebo není uveden blok žádný (v případě typ_pv = SM, nebo X).