Externí soubory - seznam

 

Technický popis

 

 

Seznam všech externích souborů, které jsou připojeny k agendám a dokumentům SLP. V seznamu je specifikace subjektu, ke kterému je externí soubor připojen, dále příznak existence externího souboru. Seznam lze třídit, hledat v něm a lze zobrazit obsah externího souboru. Pokud v seznamu zjistíte, že některé externí soubory neexistují, je vhodné situaci prověřit (správně zadaná cesta k souboru, přístupnost média, na kterém je externí soubor umístěn, ...) a případně použít volbu Externí soubory - změna umístění pro hromadnou změnu cesty v názvech vybraných externích souborů.

 

Volba je určena pouze pro uživatele s přístupovými právy SLC (správce lokálního číselníku).