25-hydroxyvitamin D

25-hydroxyvitamin DS_25-hydroxyvitamin D

25-hydroxyvitamin D (S; látková konc. [nmol/l] *)
25-hydroxyvitamin D (S; látková konc. [nmol/l] RIA)

P_25-hydroxyvitamin D

25-hydroxyvitamin D (P; látková konc. [nmol/l] *)
25-hydroxyvitamin D (P; látková konc. [nmol/l] RIA)


25-hydroxyvitamin D (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: 25-hydroxyvitamin D
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 07967
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 2000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentrace25-hydroxyvitamin D (S; látková konc. [nmol/l] RIA)

Systém: S
Komponenta: 25-hydroxyvitamin D
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: RIA
Klíč: 07968
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 2000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
RIA
Látková koncentrace25-hydroxyvitamin D (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: 25-hydroxyvitamin D
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 07965
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 2000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentrace25-hydroxyvitamin D (P; látková konc. [nmol/l] RIA)

Systém: P
Komponenta: 25-hydroxyvitamin D
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: RIA
Klíč: 07966
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 2000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
RIA
Látková koncentrace