Screening nepravidelných protilátek v nepř. Coombs. t.

Screening protilátek - NATS_Screening protilátek - NAT

Screening protilátek - NAT (S; arb. konc. [arb.j.] *)
Screening protilátek - NAT (S; arb. konc. [arb.j.] aglutinace (gel))
Screening protilátek - NAT (S; arb. konc. [arb.j.] aglutinace (zkum.))

P_Screening protilátek - NAT

Screening protilátek - NAT (P; arb. konc. [arb.j.] *)
Screening protilátek - NAT (P; arb. konc. [arb.j.] aglutinace (gel))
Screening protilátek - NAT (P; arb. konc. [arb.j.] aglutinace (zkum.))


Screening protilátek - NAT (S; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: S
Komponenta: Screening protilátek - NAT
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 14190
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek centrifugujeme 3 minuty při 1200 g.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Test je založen na principu senzibilizace erytrocytů inkompletní protilátkou obsaženou ve vyšetřovaném materiálu. Senzibilizované erytrocyty detekujeme antiglobulinovým sérem, které způsobuje jejich aglutinaci.

Referenční meze

Viz též:
Screening protilátek - NAT
S
*
Arbitrární koncentraceScreening protilátek - NAT (S; arb. konc. [arb.j.] aglutinace (gel))

Systém: S
Komponenta: Screening protilátek - NAT
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: Aglutinace (gel)
Klíč: 14191
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek centrifugujeme 3 minuty při 1200 g.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Test je založen na principu senzibilizace erytrocytů inkompletní protilátkou obsaženou ve vyšetřovaném materiálu. Senzibilizované erytrocyty detekujeme antiglobulinovým sérem, které způsobuje jejich aglutinaci.

Referenční meze

Viz též:
Screening protilátek - NAT
S
Arbitrární koncentraceScreening protilátek - NAT (S; arb. konc. [arb.j.] aglutinace (zkum.))

Systém: S
Komponenta: Screening protilátek - NAT
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: Aglutinace (zkum.)
Klíč: 14192
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek centrifugujeme 3 minuty při 1200 g.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Test je založen na principu senzibilizace erytrocytů inkompletní protilátkou obsaženou ve vyšetřovaném materiálu. Senzibilizované erytrocyty detekujeme antiglobulinovým sérem, které způsobuje jejich aglutinaci.

Referenční meze

Viz též:
Screening protilátek - NAT
S
Arbitrární koncentraceScreening protilátek - NAT (P; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: P
Komponenta: Screening protilátek - NAT
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 14187
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, BP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek centrifugujeme 3 minuty při 1200 g.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týden


Při vyšetření plazmy nemusí být zachyceny hemolitické reakce závislé na komplementu.

Text abstraktu ke komponentě
Test je založen na principu senzibilizace erytrocytů inkompletní protilátkou obsaženou ve vyšetřovaném materiálu. Senzibilizované erytrocyty detekujeme antiglobulinovým sérem, které způsobuje jejich aglutinaci.

Referenční meze

Viz též:
Screening protilátek - NAT
P
*
Arbitrární koncentraceScreening protilátek - NAT (P; arb. konc. [arb.j.] aglutinace (gel))

Systém: P
Komponenta: Screening protilátek - NAT
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: Aglutinace (gel)
Klíč: 14188
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, BP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek centrifugujeme 3 minuty při 1200 g.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 h
-20 °C: 4 týden


Při vyšetření plazmy nemusí být zachyceny hemolitické reakce závislé na komplementu.

Text abstraktu ke komponentě
Test je založen na principu senzibilizace erytrocytů inkompletní protilátkou obsaženou ve vyšetřovaném materiálu. Senzibilizované erytrocyty detekujeme antiglobulinovým sérem, které způsobuje jejich aglutinaci.

Referenční meze

Viz též:
Screening protilátek - NAT
P
Arbitrární koncentraceScreening protilátek - NAT (P; arb. konc. [arb.j.] aglutinace (zkum.))

Systém: P
Komponenta: Screening protilátek - NAT
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: Aglutinace (zkum.)
Klíč: 14189
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, BP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek centrifugujeme 3 minuty při 1200 g.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 h
-20 °C: 4 týden


Při vyšetření plazmy nemusí být zachyceny hemolitické reakce závislé na komplementu.

Text abstraktu ke komponentě
Test je založen na principu senzibilizace erytrocytů inkompletní protilátkou obsaženou ve vyšetřovaném materiálu. Senzibilizované erytrocyty detekujeme antiglobulinovým sérem, které způsobuje jejich aglutinaci.

Referenční meze

Viz též:
Screening protilátek - NAT
P
Arbitrární koncentrace