Identifikace chladových protilátek v sol. prostředí

Identifikace protilátek - chlad.S_Identifikace protilátek - chlad.

Identifikace protilátek - chlad. (S; přítomnosti - seznam [-] *)
Identifikace protilátek - chlad. (S; přítomnosti - seznam [-] aglutinace (gel))

P_Identifikace protilátek - chlad.

Identifikace protilátek - chlad. (P; přítomnosti - seznam [-] *)
Identifikace protilátek - chlad. (P; přítomnosti - seznam [-] aglutinace (gel))


Identifikace protilátek - chlad. (S; přítomnosti - seznam [-] *)

Systém: S
Komponenta: Identifikace protilátek - chlad.
Druh veličiny: Přítomnosti - seznam
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 14746
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: S
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: strukturovaný text rozvinutý
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, ERAB
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Přítomnosti - seznamIdentifikace protilátek - chlad. (S; přítomnosti - seznam [-] aglutinace (gel))

Systém: S
Komponenta: Identifikace protilátek - chlad.
Druh veličiny: Přítomnosti - seznam
Jednotka: -
Procedura: Aglutinace (gel)
Klíč: 14747
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: S
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: strukturovaný text rozvinutý
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, ERAB
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Přítomnosti - seznamIdentifikace protilátek - chlad. (P; přítomnosti - seznam [-] *)

Systém: P
Komponenta: Identifikace protilátek - chlad.
Druh veličiny: Přítomnosti - seznam
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 14744
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: S
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: strukturovaný text rozvinutý
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, ERAB
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:
Při vyšetření plazmy nemusí být zachyceny hemolytické reakce závislé na komplementu.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Přítomnosti - seznamIdentifikace protilátek - chlad. (P; přítomnosti - seznam [-] aglutinace (gel))

Systém: P
Komponenta: Identifikace protilátek - chlad.
Druh veličiny: Přítomnosti - seznam
Jednotka: -
Procedura: Aglutinace (gel)
Klíč: 14745
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: S
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: strukturovaný text rozvinutý
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, ERAB
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:
Při vyšetření plazmy nemusí být zachyceny hemolytické reakce závislé na komplementu.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Přítomnosti - seznam