Protilátky IgG proti Cladosporium herbarum

Anti-Cladosporium herbarum IgGS_Anti-Cladosporium herbarum IgG

Anti-Cladosporium herbarum IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)
Anti-Cladosporium herbarum IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] FEIA)

P_Anti-Cladosporium herbarum IgG

Anti-Cladosporium herbarum IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)
Anti-Cladosporium herbarum IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] FEIA)


Anti-Cladosporium herbarum IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: S
Komponenta: Anti-Clad. herbarum IgG
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 14876
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-Cladosporium herbarum IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] FEIA)

Systém: S
Komponenta: Anti-Clad. herbarum IgG
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: FEIA
Klíč: 14877
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Arbitrární látková koncentraceAnti-Cladosporium herbarum IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: P
Komponenta: Anti-Clad. herbarum IgG
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 14874
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-Cladosporium herbarum IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] FEIA)

Systém: P
Komponenta: Anti-Clad. herbarum IgG
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: FEIA
Klíč: 14875
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Arbitrární látková koncentrace