Protilátky IgG proti Dermatophagoides pteronyssimus

Anti-Dermatophagoides pteronyssimus IgGS_Anti-Dermatophagoides pteronyssimus IgG

Anti-Dermatophagoides pteronyssimus IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)
Anti-Dermatophagoides pteronyssimus IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] FEIA)

P_Anti-Dermatophagoides pteronyssimus IgG

Anti-Dermatophagoides pteronyssimus IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)
Anti-Dermatophagoides pteronyssimus IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] FEIA)


Anti-Dermatophagoides pteronyssimus IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: S
Komponenta: Anti-D. pteronyss. IgG
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 14884
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-Dermatophagoides pteronyssimus IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] FEIA)

Systém: S
Komponenta: Anti-D. pteronyss. IgG
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: FEIA
Klíč: 14885
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Arbitrární látková koncentraceAnti-Dermatophagoides pteronyssimus IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: P
Komponenta: Anti-D. pteronyss. IgG
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 14882
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-Dermatophagoides pteronyssimus IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] FEIA)

Systém: P
Komponenta: Anti-D. pteronyss. IgG
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: FEIA
Klíč: 14883
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Arbitrární látková koncentrace