Anion gap

Anion gapS_Anion gap

Anion gap (S; látková konc. [mmol/l] výpočet)

P_Anion gap

Anion gap (P; látková konc. [mmol/l] výpočet)


Anion gap (S; látková konc. [mmol/l] výpočet)

Systém: S
Komponenta: Anion gap
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Výpočet
Klíč: 14903
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 20 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Výpočet
Látková koncentraceAnion gap (P; látková konc. [mmol/l] výpočet)

Systém: P
Komponenta: Anion gap
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Výpočet
Klíč: 14902
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 20 - 100
MTV: X, BP
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:


Stabilita silně závislá na stabilitě vstupních parametrů (pH, pCO2).

Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Výpočet
Látková koncentrace