Agregace trombocytů (strmost křivky, jednotka)

Agregace trombocytů (strmost křivky, jednotka)P_Agregace trombocytů (strmost křivky, jednotka)

Agregace trombocytů (strmost křivky, jednotka) (P; Strmost křivky (j/min) [AU/min] *)
Agregace trombocytů (strmost křivky, jednotka) (P; Strmost křivky (j/min) [AU/min] agreg. křivka imped.)


Agregace trombocytů (strmost křivky, jednotka) (P; Strmost křivky (j/min) [AU/min] *)

Systém: P
Komponenta: Agregace trombocytů (slope, j.)
Druh veličiny: Strmost křivky (j/min)
Jednotka: AU/min
Procedura: *
Klíč: 16156
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 200
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokritu 0,25 – 0,60. Šetrný odběr i transport do laboratoře.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*Agregace trombocytů (strmost křivky, jednotka) (P; Strmost křivky (j/min) [AU/min] agreg. křivka imped.)

Systém: P
Komponenta: Agregace trombocytů (slope, j.)
Druh veličiny: Strmost křivky (j/min)
Jednotka: AU/min
Procedura: Agregační křivka impedančně
Klíč: 16157
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 200
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokritu 0,25 – 0,60. Šetrný odběr i transport do laboratoře.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Agregační křivka impedančně