Albuminový index, relativní vztah hmot. konc. (Csf/S)

Albuminový index (Csf/S)PT(CSS)_Albuminový index (Csf/S)

Albuminový index (Csf/S) (Pt(cereb.syst.); rel. hmot. konc. [10^-3] výpočet)


Albuminový index (Csf/S) (Pt(cereb.syst.); rel. hmot. konc. [10^-3] výpočet)

Systém: Pt(cerebrospin. systém)
Komponenta: Albuminový index (Csf/S)
Druh veličiny: Relativní hmotnostní koncentrace
Jednotka: 10^-3
Procedura: Výpočet
Klíč: 03686
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 10 - 100
MTV:
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:
Doporučená terminologie: Pt--Albumin, relative mass concentration (Csf/P) = ? (1.0), výpočet: CSF_ALB/S_ALB*1000

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(cerebrospin. systém)_Albuminový index (Csf/S)
Pt(cerebrospin. systém)
Výpočet
Relativní hmotnostní koncentrace