APC-rezistence - normalizovaný poměr

APC-rezistence - normalizovaný poměrP_APC-rezistence - normalizovaný poměr

APC-rezistence - normalizovaný poměr (P; rel. čas [1] výpočet)


APC-rezistence - normalizovaný poměr (P; rel. čas [1] výpočet)

Systém: P
Komponenta: APCR normalizovaný poměr
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Výpočet
Klíč: 11640
Gesce: hematologie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 8 - 20
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku dvakrát 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Při zamrazení je nutná filtrace přes trombocytární filtr.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 48 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita při -70 °C je 8 týdnů. Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0,1 0,5 0,7 3 8 15 20 1

Viz též:
APC-rezistence - normalizovaný poměr
P
Výpočet
Relativní čas