Aktivovaný parciální tromboplastinový test - poměr

APTT - poměrP_APTT - poměr

APTT - poměr (P; rel. čas [1] výpočet)


APTT - poměr (P; rel. čas [1] výpočet)

Systém: P
Komponenta: APTT - poměr
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Výpočet
Klíč: 03465
Gesce: hematologie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 8 - 20
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy. Při heparinové léčbě je stabilita plazmy pouze 1 hodiny.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4T 0,8 1,5 4 10 1
4T 1D 1R 0,8 1,3 4 10 1
1R 1D 11R 0,8 1,2 4 10 1
11R 1D 16R 0,8 1,3 4 10 1
16R 1D 99R+ 0,8 1,2 4 10 1

Viz též:
P_APTT - poměr
APTT - poměr
P
Výpočet
Relativní čas