Protilátky proti stafylolysinu alfa

Anti-stafylolysin alfaS_Anti-stafylolysin alfa

Anti-stafylolysin alfa (S; arb. látková konc. [kU/l] *)
Anti-stafylolysin alfa (S; arb. látková konc. [kU/l] inhibice hemolýzy)

P_Anti-stafylolysin alfa

Anti-stafylolysin alfa (P; arb. látková konc. [kU/l] *)
Anti-stafylolysin alfa (P; arb. látková konc. [kU/l] inhibice hemolýzy)


Anti-stafylolysin alfa (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: S
Komponenta: Anti-stafylolysin alfa
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 00924
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5,0 - 20,0
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti stafylolysinu alfa (bez rozlišení třídy) se tvoří po těžší infekci S. aureus. Slouží k diagnostice infekce.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,0 <2,0 4,0 10,0 20,0 kU/l

Viz též:
Anti-stafylolysin alfa
S
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-stafylolysin alfa (S; arb. látková konc. [kU/l] inhibice hemolýzy)

Systém: S
Komponenta: Anti-stafylolysin alfa
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: Inhibice hemolýzy
Klíč: 00925
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5,0 - 20,0
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti stafylolysinu alfa (bez rozlišení třídy) se tvoří po těžší infekci S. aureus. Slouží k diagnostice infekce.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,0 <2,0 4,0 10,0 20,0 kU/l

Viz též:
Anti-stafylolysin alfa
S
Inhibice hemolýzy
Arbitrární látková koncentraceAnti-stafylolysin alfa (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: P
Komponenta: Anti-stafylolysin alfa
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 00922
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5,0 - 20,0
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti stafylolysinu alfa (bez rozlišení třídy) se tvoří po těžší infekci S. aureus. Slouží k diagnostice infekce.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,0 <2,0 4,0 10,0 20,0 kU/l

Viz též:
Anti-stafylolysin alfa
P
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-stafylolysin alfa (P; arb. látková konc. [kU/l] inhibice hemolýzy)

Systém: P
Komponenta: Anti-stafylolysin alfa
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: Inhibice hemolýzy
Klíč: 00923
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5,0 - 20,0
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti stafylolysinu alfa (bez rozlišení třídy) se tvoří po těžší infekci S. aureus. Slouží k diagnostice infekce.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,0 <2,0 4,0 10,0 20,0 kU/l

Viz též:
Anti-stafylolysin alfa
P
Inhibice hemolýzy
Arbitrární látková koncentrace