Tělo-řasa subskapulární

Tělo-řasa subskapulárníPT_Tělo-řasa subskapulární

Tělo-řasa subskapulární (Pt; tloušťka [mm] měření délky)


Tělo-řasa subskapulární (Pt; tloušťka [mm] měření délky)

Systém: Pt
Komponenta: Tělo-řasa subskapulární
Druh veličiny: Tloušťka
Jednotka: mm
Procedura: Měření délky
Klíč: 12418
Gesce: klinické obory
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: N
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 50 - 150
MTV:
Třída hlavní: Antropometrické veličiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Popis významu měření subskapulární kožní řasy v dětském věku. Zjištěné údaje se porovnávají s populačními tabulkami a grafy.

Referenční meze

Viz též:
Tělo-řasa subskapulární
Pt
Měření délky
Tloušťka