OSN-SAbstraktOSN-E

Popis významu měření subskapulární kožní řasy v dětském věku. Zjištěné údaje se porovnávají s populačními tabulkami a grafy.

 

OSN-STextOSN-E

Definice

Tloušťka kožní řasy pod dolním úhlem levé lopatky.

Orientační body

Subskapulární kožní řasu měříme pod dolním úhlem lopatky, branže kaliperu jsou orientovány v úhlu cca 45 stupňů k margo medialis levé lopatky (podle mezinárodní konvence měříme všechny kožní řasy na levé straně těla).

Měřící nástroje

Tloušťku kožní řasy měříme tzv. kaliperem, v současnosti nejčastěji typem Holtain švýcarské výroby. Kaliper je kovové měřidlo obvykle s možností měření v rozsahu 0 až 50 mm. Kaliper sestává z rukojeti, cejchované stupnice a dvou branží, jejichž standardnost stisku řasy při měření zajišťuje pružina (konstantní tlak při rozevření se udává 10g/mm^2). Tloušťku kožních řas měříme v milimetrech s přesností na 0.1mm.

Pozice měřeného

 

Měřenou kožní řasu držíme palcem a ukazovákem levé ruky, dbáme na to, abychom do řasy nezavzali svalovinu. Kaliper (v pravé ruce) je při měření orientován kolmo na vytaženou řasu. Do třech sekund odečítáme hodnotu tloušťky kožní řasy, tedy dříve nežli dojde k další kompresi tkání. Příliš dlouhý stisk nebo příliškrát opakovaný stisk branží kaliperu na témže místě vede k falešně nižším hodnotám

Kojence a novorozence, indikované ke změření množství trunkálního tuku měříme vleže na břiše. Starší kojence a velmi malé děti doporučujeme měřit v náručí doprovodné osoby. Starší, zdraví jedinci při kaliperování stojí, nemocní jedinci při měření subskapulární kožní řasy leží na břiše.

 

Pediatrické a klinické aspekty

Subskapulární kožní řasa je spolu s řasou tricipitální v praxi a) nejčastěji měřenou kožní řasou a b) nejužívanějším ukazatelem množství trunkálního tuku.

 

Kaliperování, resp. měření množství podkožního tuku, je podkladem pro zhodnocení tzv. tělesného složení ve zdraví i nemoci. V podkoží je obsažena zhruba polovina celkového tělesného tuku a podkožní tuk je tak dobrým indikátorem množství celkového tělesného tuku. Pro orientační hodnocení tělesného složení je tedy kaliperování ideální, rychlou, zcela neinvanzivní a relativně nenákladnou metodou. V řadě zahraničních zemí je dnes rutinně užíváno jako součást hodnocení nutričního stavu a kontroly nutriční intervence. Ve vyspělé nemocniční péči je kaliperování obvyklou součástí monitorování stavu výživy dětských i dospělých pacientů.

 

Kaliperování v běžné pediatrické praxi nepovažujeme za nezbytnou praktiku. Kvalitní kaliper se v ČR navíc dosud nevyrábí a švýcarské kalipery jsou většinou naší odborné veřejnosti bohužel dosud považovány za nákladnou záležitost. Používání kaliperu však rozhodně doporučujeme v praxi specialistů, např. lékařů orientovaných na nutriční problematiku v nemocniční a klinické pediatrii, vrcholový sport, endokrinologii, obezitologii apod.


Tloušťka subskapulární kožní řasy, chlapci, 0 - 3 r.
Prader et al. 1989

 Tloušťka subskapulární kožní řasy, chlapci, 3 - 18 r.
Bláha a kol.

 Tloušťka subskapulární kožní řasy, dívky, 0 - 3 r.
Prader et al. 1989

 Tloušťka subskapulární kožní řasy, dívky, 3 - 18 r.
Bláha a kol.

 
Tloušťka subskapulární kožní řasy, chlapci, 0 - 3 r.
Prader et al. 1989

Tloušťka subskapulární kožní řasy (mm)


Kalendářní věk

3.P

10.P

25.P

50.P

75.P

90.P

97.P

1.0 m.

3.8

4.0

4.6

5.1

5.4

6.2

7.0

3.0 m.

4.0

4.9

5.1

6.0

7.2

8.3

9.2

6.0 m.

4.2

5.0

5.6

6.6

7.6

8.9

10.2

9.0 m.

4.3

4.7

5.8

6.8

7.8

9.0

10.1

1.0 r.

4.4

5.0

5.7

6.7

7.8

8.8

9.8

1.5 r.

4.1

4.7

5.2

5.9

6.8

8.0

9.1

2.0 r.

4.0

4.4

5.0

5.4

6.2

7.0

9.0

3.0 r.

3.9

4.2

4.6

5.0

6.0

6.7

7.7


Tloušťka subskapulární kožní řasy, chlapci, 3 - 20 r.
Bláha a kol.

Tloušťka subskapulární kožní řasy (mm)


Kalendářní věk

1.P

3.P

10.P

25.P

50.P

75.P

90.P

97.P

99.P

3.0-5.0 r.

3.8

3.8

4.2

4.8

5.4

6.2

7.2

9.4

10.7

5.0-7.0 r.

3.6

3.9

4.2

4.4

5.2

6.0

7.0

8.6

15.7

7.0-8.0 r.

3.4

3.6

4.0

4.2

4.8

5.6

7.8

11.8

15.7

8.0-9.0 r.

3.6

3.6

4.0

4.4

5.0

6.5

9.2

13.8

17.6

9.0-10.0 r.

3.5

3.9

4.0

4.5

5.2

6.4

9.2

14.2

20.3

10.0-11.0 r.

3.5

3.9

4.2

4.6

5.5

7.0

10.9

17.0

19.8

11.0-12.0 r.

3.8

3.8

4.3

5.0

5.8

8.2

11.2

18.2

21.2

12.0-13.0 r.

3.8

4.2

4.8

5.2

6.2

8.2

12.6

20.5

24.7

13.0-14.0 r.

4.2

4.3

4.8

5.4

6.6

8.1

13.3

20.6

24.9

14.0-16.0 r.

4.4

4.6

5.2

5.6

6.6

8.2

11.1

19.1

26.7

16.0-20.0 r.

5.4

6.1

6.9

7.7

8.8

10.9

14.4

20.8

23.3


Tloušťka subskapulární kožní řasy, dívky, 0 - 3 r.
Prader et al. 1989

Tloušťka subskapulární kožní řasy (mm)


Kalendářní věk

3.P

10.P

25.P

50.P

75.P

90.P

97.P

1.0 m.

4.5

5.0

6.0

5.9

7.2

7.2

8.0

3.0 m.

4.4

5.0

6.0

6.7

7.3

8.5

10.5

6.0 m.

4.4

4.9

6.0

7.1

7.6

9.3

10.8

9.0 m.

4.3

4.9

5.8

7.0

7.7

9.5

10.3

1.0 r.

4.3

4.8

6.0

6.8

7.7

9.4

11.1

1.5 r.

4.2

4.7

5.4

6.2

7.5

8.5

9.7

2.0 r.

4.1

4.5

5.0

5.8

7.2

7.9

9.0

3.0 r.

3.8

4.2

4.8

5.2

6.6

7.6

9.2


Tloušťka subskapulární kožní řasy, dívky, 3 - 20 r.
Bláha a kol.

Tloušťka subskapulární kožní řasy (mm)


Kalendářní věk

1.P

3.P

10.P

25.P

50.P

75.P

90.P

97.P

99.P

3.0-5.0 r.

4.0

4.2

4.8

5.2

5.9

7.0

8.4

11.6

14.7

5.0-7.0 r.

3.7

4.0

4.4

5.0

5.6

6.6

7.7

10.9

13.5

7.0-8.0 r.

3.5

3.7

4.2

4.7

5.6

7.4

9.8

16.4

20.5

8.0-9.0 r.

3.6

4.0

4.2

5.0

5.8

7.2

10.9

14.7

20.8

9.0-10.0 r.

3.6

4.1

4.5

5.2

6.4

9.1

12.4

16.3

19.9

10.0-11.0 r.

3.9

4.2

4.6

5.2

6.2

9.0

14.1

20.4

23.2

11.0-12.0 r.

4.1

4.5

5.2

5.8

7.0

8.6

11.3

17.1

24.0

12.0-13.0 r.

4.4

4.7

5.2

6.1

7.4

9.8

13.2

18.1

20.8

13.0-14.0 r.

5.1

5.4

6.0

7.0

8.6

11.5

13.8

18.4

24.6

14.0-16.0 r.

5.0

5.7

6.3

7.8

8.8

12.1

15.9

22.7

27.4

16.0-20.0 r.

5.6

6.4

7.3

8.8

10.8

14.0

20.6

26.3

29.8


Literatura

Prader, A., Largo, R.H., Molinari, L., Issler, C.: Physical growth of Swiss children from birth to twenty years of age. Helvetica Pediatrica Acta, Suppl. 52, 1989, 1-125.


 

Další informace

Řasa suprailiakální

Řasa tricipitální

Pediatrická auxologie

 

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Hana Krásničanová