Brushit

BrushitCAL(U)_Brushit

Brushit (Konkrement(močový); objemový podíl [1] spektroskopie-IR)
Brushit (Konkrement(močový); objemový podíl [1] mikroskopie)


Brushit (Konkrement(močový); objemový podíl [1] spektroskopie-IR)

Systém: Konkrement(močový)
Komponenta: Brushit
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Spektroskopie-IR
Klíč: 01170
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1
MTV: X
Třída hlavní: Konkrementy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Močový kámen
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Minerál brushit tvoří většinou drobné kaménky bílé barvy s krystalickým povrchem. Na lomu je patrná radiálně paprsčitá struktura s geometrickým středem. Obvyklá je příměs apatitu. Může se vyskytovat i ve formě močového písku. Brushitové kameny jsou spojovány s hyperparathyreoidismem. Narůstají v mírně kyselé moči (6,8 - 7,2), nesouvisejí s infekcí.
Terminologie
Brushit (brašit),CaHPO4.2H2O, kalciumhydrogenfosfát dihydrát, zkratka BR
Synonyma
Hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát
Klasifikační kódy
8.3.15, řád brushitu (Strunz, 1982)
Chemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytu
CaHPO4.2H2O
Mol. hmotnost: 172.10
Nejsilnější difrakční linie:D = 7,6(10); 3,80(3); 3,06(1); 2,53(1); 1,90(1)
Hustota: 2,32 g/cm3
Tvrdost: asi 2 - 2,5
Krystalový systém: monoklinický
Prostorová grupa: A2
Mřížkové parametry: a = 5,89; b = 15,18; c = 6,38; b = 117° 28'
Optické vlastnosti: na = 1,539; nb = 1,545; ng = 1,551; D = 0,12; dvojosý pozitivní; 2V = 87°, interferenční barvy 1.řádu, světelná disperze patrná, v < r
Štěpnost: dokonalá dle (010) a (301)
Makroskopický vzhled: tvoří sloupcovité až tabulkovité krystaly, případně jehlice. Je bezbarvý, bílý až nažloutlý, od krve pak narůžovělý. Na plochách dokonalé štěpnosti má perleťový či hedvábný lesk.

Referenční meze

Viz též:
Konkrement(močový)_Brushit
Brushit
Konkrement(močový)
Spektroskopie-IR
Objemový podílBrushit (Konkrement(močový); objemový podíl [1] mikroskopie)

Systém: Konkrement(močový)
Komponenta: Brushit
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskopie
Klíč: 01171
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1
MTV: X
Třída hlavní: Konkrementy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Močový kámen
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Minerál brushit tvoří většinou drobné kaménky bílé barvy s krystalickým povrchem. Na lomu je patrná radiálně paprsčitá struktura s geometrickým středem. Obvyklá je příměs apatitu. Může se vyskytovat i ve formě močového písku. Brushitové kameny jsou spojovány s hyperparathyreoidismem. Narůstají v mírně kyselé moči (6,8 - 7,2), nesouvisejí s infekcí.
Terminologie
Brushit (brašit),CaHPO4.2H2O, kalciumhydrogenfosfát dihydrát, zkratka BR
Synonyma
Hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát
Klasifikační kódy
8.3.15, řád brushitu (Strunz, 1982)
Chemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytu
CaHPO4.2H2O
Mol. hmotnost: 172.10
Nejsilnější difrakční linie:D = 7,6(10); 3,80(3); 3,06(1); 2,53(1); 1,90(1)
Hustota: 2,32 g/cm3
Tvrdost: asi 2 - 2,5
Krystalový systém: monoklinický
Prostorová grupa: A2
Mřížkové parametry: a = 5,89; b = 15,18; c = 6,38; b = 117° 28'
Optické vlastnosti: na = 1,539; nb = 1,545; ng = 1,551; D = 0,12; dvojosý pozitivní; 2V = 87°, interferenční barvy 1.řádu, světelná disperze patrná, v < r
Štěpnost: dokonalá dle (010) a (301)
Makroskopický vzhled: tvoří sloupcovité až tabulkovité krystaly, případně jehlice. Je bezbarvý, bílý až nažloutlý, od krve pak narůžovělý. Na plochách dokonalé štěpnosti má perleťový či hedvábný lesk.

Referenční meze

Viz též:
Konkrement(močový)_Brushit
Brushit
Konkrement(močový)
Objemový podíl