ACP (kvalitativně)

ACP (kvalitativně)BCEL(BM)_ACP (kvalitativně)

ACP (kvalitativně) (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] *)
ACP (kvalitativně) (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] mikroskop. (světlo))

LKC(B)_ACP (kvalitativně)

ACP (kvalitativně) (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] *)
ACP (kvalitativně) (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] mikroskop. (světlo))


ACP (kvalitativně) (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] *)

Systém: Krev. b.(dřeň)
Komponenta: ACP (kvalitativně)
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 09155
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BIOP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Kostní dřeň se odebírá aspirační jehlou a vystříkne se na podložní sklo popř. na Petriho misku, ze kterých se pomocí roztěrového skla provádí nátěry.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné vytvořit ihned. Po zaschnutí je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném boxu, aby se na ně nenachytaly prachové částice.Text abstraktu ke komponentě
Fosfatázy jsou enzymy, které uvolňují kyselinu orto-fosforečnou z vazeb s alkoholy nebo fenolickými monoestery. V některých buňkách je řada fosfatáz, které se podle optimálního pH dělí na alkalické a kyselé. Alkalické fosfatázy jsou aktivovány ionty hořčíku, slaběji ionty manganu, zinku a kobaltu. Fluoridy inhibují kyselé fosfatázy, nikoliv však alkalické, ve většině buněk je kyselá fosfatáza blokována tartarátem. Kyselé fosfatázy se nacházejí v lysozómech řady hemopoetických buněk, proto je jejich význam pro průkaz jednotlivých buněčných typů omezený. Aktivita kyselé fosfatázy je obvykle silnější v buňkách u leukémie z vlasatých buněk (izoenzym 5) a u akutních (izoenzym 5) a chronických leukémií vycházejících z T řady lymfocytů. U plazmocytomu (izoenzym 3) je aktivita patrná až u 90 % plazmatických buněk.

Referenční meze

Viz též:
ACP (kvalitativně)
Krev. b.(dřeň)
*
Vlastnost (popis)ACP (kvalitativně) (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] mikroskop. (světlo))

Systém: Krev. b.(dřeň)
Komponenta: ACP (kvalitativně)
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 09156
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BIOP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Kostní dřeň se odebírá aspirační jehlou a vystříkne se na podložní sklo popř. na Petriho misku, ze kterých se pomocí roztěrového skla provádí nátěry.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné vytvořit ihned. Po zaschnutí je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném boxu, aby se na ně nenachytaly prachové částice.Text abstraktu ke komponentě
Fosfatázy jsou enzymy, které uvolňují kyselinu orto-fosforečnou z vazeb s alkoholy nebo fenolickými monoestery. V některých buňkách je řada fosfatáz, které se podle optimálního pH dělí na alkalické a kyselé. Alkalické fosfatázy jsou aktivovány ionty hořčíku, slaběji ionty manganu, zinku a kobaltu. Fluoridy inhibují kyselé fosfatázy, nikoliv však alkalické, ve většině buněk je kyselá fosfatáza blokována tartarátem. Kyselé fosfatázy se nacházejí v lysozómech řady hemopoetických buněk, proto je jejich význam pro průkaz jednotlivých buněčných typů omezený. Aktivita kyselé fosfatázy je obvykle silnější v buňkách u leukémie z vlasatých buněk (izoenzym 5) a u akutních (izoenzym 5) a chronických leukémií vycházejících z T řady lymfocytů. U plazmocytomu (izoenzym 3) je aktivita patrná až u 90 % plazmatických buněk.

Referenční meze

Viz též:
ACP (kvalitativně)
Krev. b.(dřeň)
Vlastnost (popis)ACP (kvalitativně) (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] *)

Systém: Leukocyty (B)
Komponenta: ACP (kvalitativně)
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 09157
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev nativní
Odběr do: Sklo mikroskopické podložní
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 hText abstraktu ke komponentě
Fosfatázy jsou enzymy, které uvolňují kyselinu orto-fosforečnou z vazeb s alkoholy nebo fenolickými monoestery. V některých buňkách je řada fosfatáz, které se podle optimálního pH dělí na alkalické a kyselé. Alkalické fosfatázy jsou aktivovány ionty hořčíku, slaběji ionty manganu, zinku a kobaltu. Fluoridy inhibují kyselé fosfatázy, nikoliv však alkalické, ve většině buněk je kyselá fosfatáza blokována tartarátem. Kyselé fosfatázy se nacházejí v lysozómech řady hemopoetických buněk, proto je jejich význam pro průkaz jednotlivých buněčných typů omezený. Aktivita kyselé fosfatázy je obvykle silnější v buňkách u leukémie z vlasatých buněk (izoenzym 5) a u akutních (izoenzym 5) a chronických leukémií vycházejících z T řady lymfocytů. U plazmocytomu (izoenzym 3) je aktivita patrná až u 90 % plazmatických buněk.

Referenční meze

Viz též:
ACP (kvalitativně)
Leukocyty (B)
*
Vlastnost (popis)ACP (kvalitativně) (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] mikroskop. (světlo))

Systém: Leukocyty (B)
Komponenta: ACP (kvalitativně)
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 09158
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev nativní
Odběr do: Sklo mikroskopické podložní
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 hText abstraktu ke komponentě
Fosfatázy jsou enzymy, které uvolňují kyselinu orto-fosforečnou z vazeb s alkoholy nebo fenolickými monoestery. V některých buňkách je řada fosfatáz, které se podle optimálního pH dělí na alkalické a kyselé. Alkalické fosfatázy jsou aktivovány ionty hořčíku, slaběji ionty manganu, zinku a kobaltu. Fluoridy inhibují kyselé fosfatázy, nikoliv však alkalické, ve většině buněk je kyselá fosfatáza blokována tartarátem. Kyselé fosfatázy se nacházejí v lysozómech řady hemopoetických buněk, proto je jejich význam pro průkaz jednotlivých buněčných typů omezený. Aktivita kyselé fosfatázy je obvykle silnější v buňkách u leukémie z vlasatých buněk (izoenzym 5) a u akutních (izoenzym 5) a chronických leukémií vycházejících z T řady lymfocytů. U plazmocytomu (izoenzym 3) je aktivita patrná až u 90 % plazmatických buněk.

Referenční meze

Viz též:
ACP (kvalitativně)
Leukocyty (B)
Vlastnost (popis)