Vápník/Hořčík

Ca/MgU_Ca/Mg

Ca/Mg (U; látkový poměr [1] vzorec 1)


Ca/Mg (U; látkový poměr [1] vzorec 1)

Systém: U
Komponenta: Ca/Mg
Druh veličiny: Látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 03286
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,001 - 0,5 - 2,5 - 10
MTV:
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:
EQ1=U_CA/U_MG

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U_Ca/Mg
U
Vzorec 1
Látkový poměr