CH50 (aktivita komplementu klasickou cestou)

CH50S_CH50

CH50 (S; arb. katal. akt. [arb.j.] *)
CH50 (S; arb. katal. akt. [arb.j.] test komplem. hemolyt.)


CH50 (S; arb. katal. akt. [arb.j.] *)

Systém: S
Komponenta: CH50
Druh veličiny: Arbitrární katalytická aktivita
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 04820
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 1000
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
CH50 je test na zjištění celkové aktivity komplementu aktivací klasickou cestou. Aktivita je měřena jako množství séra potřebné k lýze 50 % buněk. Test se užívá k monitorování při chorobách spojených se zvýšenou spotřebou komplementu.

Referenční meze

Viz též:
CH50
S
*
Arbitrární katalytická aktivitaCH50 (S; arb. katal. akt. [arb.j.] test komplem. hemolyt.)

Systém: S
Komponenta: CH50
Druh veličiny: Arbitrární katalytická aktivita
Jednotka: arb.j.
Procedura: Test komplementu hemolytický
Klíč: 04821
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 1000
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
CH50 je test na zjištění celkové aktivity komplementu aktivací klasickou cestou. Aktivita je měřena jako množství séra potřebné k lýze 50 % buněk. Test se užívá k monitorování při chorobách spojených se zvýšenou spotřebou komplementu.

Referenční meze

Viz též:
CH50
S
Test komplementu hemolytický
Arbitrární katalytická aktivita