Hodnocení cytochemického nálezu

Hodnoc. cytoch. nálezuBCEL(BM)_Hodnoc. cytoch. nálezu

Hodnoc. cytoch. nálezu (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] *)
Hodnoc. cytoch. nálezu (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] mikroskop. (světlo))

LKC(B)_Hodnoc. cytoch. nálezu

Hodnoc. cytoch. nálezu (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] *)
Hodnoc. cytoch. nálezu (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] mikroskop. (světlo))


Hodnoc. cytoch. nálezu (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] *)

Systém: Krev. b.(dřeň)
Komponenta: Hodnoc. cytoch. nálezu
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 09318
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BIOP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Kostní dřeň se odebírá aspirační jehlou a vystříkne se na podložní sklo popř. na Petriho misku, ze kterých se pomocí roztěrového skla provádí nátěry.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné vytvořit ihned. Po zaschnutí je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném boxu, aby se na ně nenachytaly prachové částice.Text abstraktu ke komponentě
Popisová položka sloužící pro slovní zhodnocení nálezu u dané položky. Může se použít volný text, formalizovaný text nebo blok textu.

Referenční meze

Viz též:
Hodnoc. cytoch. nálezu
Krev. b.(dřeň)
*
Vlastnost (popis)Hodnoc. cytoch. nálezu (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] mikroskop. (světlo))

Systém: Krev. b.(dřeň)
Komponenta: Hodnoc. cytoch. nálezu
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 09319
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BIOP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Kostní dřeň se odebírá aspirační jehlou a vystříkne se na podložní sklo popř. na Petriho misku, ze kterých se pomocí roztěrového skla provádí nátěry.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné vytvořit ihned. Po zaschnutí je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném boxu, aby se na ně nenachytaly prachové částice.Text abstraktu ke komponentě
Popisová položka sloužící pro slovní zhodnocení nálezu u dané položky. Může se použít volný text, formalizovaný text nebo blok textu.

Referenční meze

Viz též:
Hodnoc. cytoch. nálezu
Krev. b.(dřeň)
Vlastnost (popis)Hodnoc. cytoch. nálezu (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] *)

Systém: Leukocyty (B)
Komponenta: Hodnoc. cytoch. nálezu
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 09320
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Popisová položka sloužící pro slovní zhodnocení nálezu u dané položky. Může se použít volný text, formalizovaný text nebo blok textu.

Referenční meze

Viz též:
Hodnoc. cytoch. nálezu
Leukocyty (B)
*
Vlastnost (popis)Hodnoc. cytoch. nálezu (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] mikroskop. (světlo))

Systém: Leukocyty (B)
Komponenta: Hodnoc. cytoch. nálezu
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 09321
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Popisová položka sloužící pro slovní zhodnocení nálezu u dané položky. Může se použít volný text, formalizovaný text nebo blok textu.

Referenční meze

Viz též:
Hodnoc. cytoch. nálezu
Leukocyty (B)
Vlastnost (popis)