Clobazam

ClobazamS_Clobazam

Clobazam (S; látková konc. [nmol/l] *)
Clobazam (S; látková konc. [nmol/l] chromatografie-HPLC)

P_Clobazam

Clobazam (P; látková konc. [nmol/l] *)
Clobazam (P; látková konc. [nmol/l] chromatografie-HPLC)


Clobazam (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Clobazam
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 17450
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 30 - 2000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceClobazam (S; látková konc. [nmol/l] chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Clobazam
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 17451
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 30 - 2000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceClobazam (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Clobazam
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 17448
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 30 - 2000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceClobazam (P; látková konc. [nmol/l] chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Clobazam
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 17449
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 30 - 2000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace