Clearance kreatininu korigovaná

Clear. kreatininu korig.PT(KIDN)_Clear. kreatininu korig.

Clear. kreatininu korig. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 1)
Clear. kreatininu korig. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 2)
Clear. kreatininu korig. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 3)


Clear. kreatininu korig. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 1)

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: Clear. kreatininu korig.
Druh veličiny: Objemový tok
Jednotka: ml/s
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 04973
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,500 - 5,000 - 10
MTV:
Třída hlavní: Výpočty
Poznámka:
Určeno pro stanovení kreatininu jako Jaffé pozitivního chromogénu. Korekce na 1.73 m2 tělesného povrchu: PT(KIDN)_CLRCREA_EQ1 / PT_BSA_EQ1*1.73

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:


Sběr moče je vhodné provést v několika sběrných fázích (porcích).

Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(ledviny)_Clear. kreatininu korig.
Pt(ledviny)
Vzorec 1
Objemový tokClear. kreatininu korig. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 2)

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: Clear. kreatininu korig.
Druh veličiny: Objemový tok
Jednotka: ml/s
Procedura: Vzorec 2
Klíč: 08553
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,500 - 5,000 - 10
MTV:
Třída hlavní: Výpočty
Poznámka:
Určeno pro stanovení kreatininu enzymaticky. Korekce na 1.73 m2 tělesného povrchu: PT(KIDN)_CLRCREA_EQ2 / PT_BSA_EQ1*1.73

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:


Sběr moče je vhodné provést v několika sběrných fázích (porcích).

Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(ledviny)_Clear. kreatininu korig.
Pt(ledviny)
Vzorec 2
Objemový tokClear. kreatininu korig. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 3)

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: Clear. kreatininu korig.
Druh veličiny: Objemový tok
Jednotka: ml/s
Procedura: Vzorec 3
Klíč: 08554
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,500 - 5,000 - 10
MTV:
Třída hlavní: Výpočty
Poznámka:
Určeno pro stanovení kreatininu pomocí suché chemie. Korekce na 1.73 m2 tělesného povrchu: PT(KIDN)_CLRCREA_EQ3 / PT_BSA_EQ1*1.73

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:


Sběr moče je vhodné provést v několika sběrných fázích (porcích).

Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(ledviny)_Clear. kreatininu korig.
Pt(ledviny)
Objemový tok