Clearance kreatininu odhad

Clear. kreatininu odhadPT(KIDN)_Clear. kreatininu odhad

Clear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 1)
Clear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 2)
Clear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 3)
Clear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 4)
Clear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 5)
Clear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 6)
Clear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 7)
Clear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 8)


Clear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 1)

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: Clear. kreatininu odhad
Druh veličiny: Objemový tok
Jednotka: ml/s
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 08555
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 2,5 - 5
MTV:
Třída hlavní: Výpočty
Poznámka:
Výpočet podle vzorce Cockrofta a Gaulta.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(ledviny)_Clear. kreatininu odhad
Pt(ledviny)
Vzorec 1
Objemový tokClear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 2)

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: Clear. kreatininu odhad
Druh veličiny: Objemový tok
Jednotka: ml/s
Procedura: Vzorec 2
Klíč: 08556
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 2,5 - 5
MTV:
Třída hlavní: Výpočty
Poznámka:
Výpočet podle Schwartzova vzorce pro zralé novorozence a děti do 1 roku života.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(ledviny)_Clear. kreatininu odhad
Pt(ledviny)
Vzorec 2
Objemový tokClear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 3)

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: Clear. kreatininu odhad
Druh veličiny: Objemový tok
Jednotka: ml/s
Procedura: Vzorec 3
Klíč: 08557
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 2,5 - 5
MTV:
Třída hlavní: Výpočty
Poznámka:
Výpočet podle Schwartzova vzorce pro děti od 1 roku života.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(ledviny)_Clear. kreatininu odhad
Pt(ledviny)
Objemový tokClear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 4)

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: Clear. kreatininu odhad
Druh veličiny: Objemový tok
Jednotka: ml/s
Procedura: Vzorec 4
Klíč: 14691
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 2,5 - 5
MTV:
Třída hlavní: Výpočty
Poznámka:
Výpočet podle rovnice MDRD (kompletní - urea, kreatinin, albumin, věk, pohlaví).

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(ledviny)_Clear. kreatininu odhad
Pt(ledviny)
Objemový tokClear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 5)

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: Clear. kreatininu odhad
Druh veličiny: Objemový tok
Jednotka: ml/s
Procedura: Vzorec 5
Klíč: 14845
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 2,5 - 5,0
MTV:
Třída hlavní: Výpočty
Poznámka:
Výpočet podle rovnice MDRD (zkrácená - kreatinin, věk, pohlaví).

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(ledviny)_Clear. kreatininu odhad
Pt(ledviny)
Objemový tokClear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 6)

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: Clear. kreatininu odhad
Druh veličiny: Objemový tok
Jednotka: ml/s
Procedura: Vzorec 6
Klíč: 14846
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,0 - 0,5 - 2,5 - 5,0
MTV:
Třída hlavní: Výpočty
Poznámka:
Výpočet podle rovnice EBPG (průměr clearance kreatininu a urey).

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(ledviny)_Clear. kreatininu odhad
Pt(ledviny)
Objemový tokClear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 7)

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: Clear. kreatininu odhad
Druh veličiny: Objemový tok
Jednotka: ml/s
Procedura: Vzorec 7
Klíč: 17337
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 2,5 - 5
MTV:
Třída hlavní: Výpočty
Poznámka:
Určeno pro rovnici Lund Malmo.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(ledviny)_Clear. kreatininu odhad
Pt(ledviny)
Objemový tokClear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 8)

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: Clear. kreatininu odhad
Druh veličiny: Objemový tok
Jednotka: ml/s
Procedura: Vzorec 8
Klíč: 17338
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 2,5 - 5
MTV:
Třída hlavní: Výpočty
Poznámka:
Určeno pro výpočet podle rovnice CKD-EPI.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(ledviny)_Clear. kreatininu odhad
Pt(ledviny)
Objemový tok