Clearance bezsolutové vody efektivní

Clear. bezsolutové vody efekt.PT(KIDN)_Clear. bezsolutové vody efekt.

Clear. bezsolutové vody efekt. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 1)


Clear. bezsolutové vody efekt. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 1)

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: Clear. bezsolutové vody efekt.
Druh veličiny: Objemový tok
Jednotka: ml/s
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 05201
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: -2,0 - -0,040 - 0,000 - 2,0
MTV:
Třída hlavní: Výpočty
Poznámka:
Rozdíl mezi sekundovou diurézou a clearancí efektivních solutů.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(ledviny)
Vzorec 1
Objemový tok