Clearance lithia

Clear. LiPT(KIDN)_Clear. Li

Clear. Li (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 1)


Clear. Li (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 1)

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: Clear. Li
Druh veličiny: Objemový tok
Jednotka: ml/s
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 08558
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,001 - 0,10 - 1,000
MTV:
Třída hlavní: Výpočty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(ledviny)
Vzorec 1
Objemový tok