Myeloperoxidáza - průkaz

Myeloperoxidáza - průkazBCEL(BM)_Myeloperoxidáza - průkaz

Myeloperoxidáza - průkaz (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] *)
Myeloperoxidáza - průkaz (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] mikroskop. (světlo))

LKC(B)_Myeloperoxidáza - průkaz

Myeloperoxidáza - průkaz (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] *)
Myeloperoxidáza - průkaz (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] mikroskop. (světlo))


Myeloperoxidáza - průkaz (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] *)

Systém: Krev. b.(dřeň)
Komponenta: Myeloperoxidáza - průkaz
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 09209
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BIOP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Kostní dřeň se odebírá aspirační jehlou a vystříkne se na podložní sklo popř. na Petriho misku, ze kterých se pomocí roztěrového skla provádí nátěry.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné vytvořit ihned. Po zaschnutí je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném boxu, aby se na ně nenachytaly prachové částice.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Myeloperoxidáza - průkaz
Krev. b.(dřeň)
*
Vlastnost (popis)Myeloperoxidáza - průkaz (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] mikroskop. (světlo))

Systém: Krev. b.(dřeň)
Komponenta: Myeloperoxidáza - průkaz
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 09210
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BIOP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Kostní dřeň se odebírá aspirační jehlou a vystříkne se na podložní sklo popř. na Petriho misku, ze kterých se pomocí roztěrového skla provádí nátěry.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné vytvořit ihned. Po zaschnutí je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném boxu, aby se na ně nenachytaly prachové částice.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Myeloperoxidáza - průkaz
Krev. b.(dřeň)
Vlastnost (popis)Myeloperoxidáza - průkaz (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] *)

Systém: Leukocyty (B)
Komponenta: Myeloperoxidáza - průkaz
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 09211
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Nátěry je nutné vytvořit do 5 hodin po odběru.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 d
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká nátěru.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Myeloperoxidáza - průkaz
Leukocyty (B)
*
Vlastnost (popis)Myeloperoxidáza - průkaz (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] mikroskop. (světlo))

Systém: Leukocyty (B)
Komponenta: Myeloperoxidáza - průkaz
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 09212
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Nátěry je nutné vytvořit do 5 hodin po odběru.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 d
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká nátěru.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Myeloperoxidáza - průkaz
Leukocyty (B)
Vlastnost (popis)