Oxid uhličitý (celkový)

Oxid uhličitý(celkový)P_Oxid uhličitý(celkový)

Oxid uhličitý(celkový) (P; látková konc. [mmol/l] vzorec 1)

B_Oxid uhličitý(celkový)

Oxid uhličitý(celkový) (B; látková konc. [mmol/l] vzorec 1)


Oxid uhličitý(celkový) (P; látková konc. [mmol/l] vzorec 1)

Systém: P
Komponenta: Oxid uhličitý(celkový)
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 08564
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,01 - 1 - 10 - 50
MTV: X
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Vzorec 1
Látková koncentraceOxid uhličitý(celkový) (B; látková konc. [mmol/l] vzorec 1)

Systém: B
Komponenta: Oxid uhličitý(celkový)
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 08563
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,01 - 1 - 10 - 50
MTV: X
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B
Vzorec 1
Látková koncentrace