Telopeptid kolagenu CTx-alfa

Telopeptid kolagenu CTx-alfaU_Telopeptid kolagenu CTx-alfa

Telopeptid kolagenu CTx-alfa (U; látková konc. [nmol/l] *)
Telopeptid kolagenu CTx-alfa (U; látková konc. [nmol/l] ELISA)
Telopeptid kolagenu CTx-alfa (U; látková konc. [nmol/l] RIA)


Telopeptid kolagenu CTx-alfa (U; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Telopeptid kolagenu CTx-alfa
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 06961
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 5000 - 50000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
C-terminální oktapeptid kolagenu typu I., neobsahující příčné vazby, je marker degradace kolagenu. Protilátky proti syntetickému oktapeptidu detegují peptidy obsahující tuto specifickou aminokyselinovou sekvenci.

Referenční meze

Viz též:
U_Telopeptid kolagenu CTx-alfa
Telopeptid kolagenu CTx-alfa
U
*
Látková koncentraceTelopeptid kolagenu CTx-alfa (U; látková konc. [nmol/l] ELISA)

Systém: U
Komponenta: Telopeptid kolagenu CTx-alfa
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: ELISA
Klíč: 06962
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 5000 - 50000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
C-terminální oktapeptid kolagenu typu I., neobsahující příčné vazby, je marker degradace kolagenu. Protilátky proti syntetickému oktapeptidu detegují peptidy obsahující tuto specifickou aminokyselinovou sekvenci.

Referenční meze

Viz též:
U_Telopeptid kolagenu CTx-alfa
Telopeptid kolagenu CTx-alfa
U
ELISA
Látková koncentraceTelopeptid kolagenu CTx-alfa (U; látková konc. [nmol/l] RIA)

Systém: U
Komponenta: Telopeptid kolagenu CTx-alfa
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: RIA
Klíč: 06963
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 5000 - 50000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
C-terminální oktapeptid kolagenu typu I., neobsahující příčné vazby, je marker degradace kolagenu. Protilátky proti syntetickému oktapeptidu detegují peptidy obsahující tuto specifickou aminokyselinovou sekvenci.

Referenční meze

Viz též:
U_Telopeptid kolagenu CTx-alfa
Telopeptid kolagenu CTx-alfa
U
RIA
Látková koncentrace