Telopeptid kolagenu CTx/kreatinin

Telopeptid CTx/kreatininU_Telopeptid CTx/kreatinin

Telopeptid CTx/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 1)


Telopeptid CTx/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 1)

Systém: U
Komponenta: Telopeptid CTx/kreatinin
Druh veličiny: Látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 06964
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 10 - 500 - 50000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:
CTX(mol/l)/CREA(mol/l)*1000000, tj. jednotka umol/mol kreatininu.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U_Telopeptid CTx/kreatinin
U
Vzorec 1
Látkový poměr