Deethylamiodaron

DeethylamiodaronS_Deethylamiodaron

Deethylamiodaron (S; látková konc. [µmol/l] *)
Deethylamiodaron (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

P_Deethylamiodaron

Deethylamiodaron (P; látková konc. [µmol/l] *)
Deethylamiodaron (P; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)


Deethylamiodaron (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Deethylamiodaron
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08597
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,3 - 7 - 20
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceDeethylamiodaron (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Deethylamiodaron
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 08598
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,3 - 7 - 20
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceDeethylamiodaron (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Deethylamiodaron
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08595
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,3 - 7 - 20
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceDeethylamiodaron (P; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Deethylamiodaron
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 08596
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,3 - 7 - 20
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace