Frakční exkrece chloridového aniontu

Frakční exkrece ClPT(KIDN)_Frakční exkrece Cl

Frakční exkrece Cl (Pt(ledviny); poměr obj. toků [1] vzorec 1)


Frakční exkrece Cl (Pt(ledviny); poměr obj. toků [1] vzorec 1)

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: Frakční exkrece Cl
Druh veličiny: Poměr objemových toků
Jednotka: 1
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 01789
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,003 - 0,050 - 1,000
MTV:
Třída hlavní: Výpočty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
10R 99R+ 0,006 0,018 1

Viz též:
Pt(ledviny)_Frakční exkrece Cl
Pt(ledviny)
Vzorec 1
Poměr objemových toků