Frakční exkrece urey

Frakční exkrece ureyPT(KIDN)_Frakční exkrece urey

Frakční exkrece urey (Pt(ledviny); poměr obj. toků [1] vzorec 1)


Frakční exkrece urey (Pt(ledviny); poměr obj. toků [1] vzorec 1)

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: Frakční exkrece urey
Druh veličiny: Poměr objemových toků
Jednotka: 1
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 01796
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,100 - 0,800 - 1,500
MTV:
Třída hlavní: Výpočty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(ledviny)_Frakční exkrece urey
Pt(ledviny)
Vzorec 1
Poměr objemových toků