Mastné kyseliny - volné

Mastné kyseliny - volnéS_Mastné kyseliny - volné

Mastné kyseliny - volné (S; látková konc. [mmol/l] *)
Mastné kyseliny - volné (S; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

P_Mastné kyseliny - volné

Mastné kyseliny - volné (P; látková konc. [mmol/l] *)
Mastné kyseliny - volné (P; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)


Mastné kyseliny - volné (S; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Mastné kyseliny - volné
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 08079
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 2 - 10
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze, zajistit odběr po 12 hodinách lačnění.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceMastné kyseliny - volné (S; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: S
Komponenta: Mastné kyseliny - volné
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 08149
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 2 - 10
MTV: X, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze, zajistit odběr po 12 hodinách lačnění.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceMastné kyseliny - volné (P; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Mastné kyseliny - volné
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 08078
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 1,5 - 10
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Nepoužívat heparin jako antikoagulans. Zajistit 12 hodin lačnění. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceMastné kyseliny - volné (P; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: Mastné kyseliny - volné
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 08148
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 2 - 10
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Org. kyseliny, deriváty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Nepoužívat heparin jako antikoagulans. Zajistit 12 hodin lačnění. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 6 h
4 - 8 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentrace