Poznámka k žádance 3 - kódem

Poznámka k žádance 3 kódemREQ_Poznámka k žádance 3 kódem

Poznámka k žádance 3 kódem (Žádost; vlastnost (popis) [-] pro datový přenos) Obsoletní


Poznámka k žádance 3 kódem (Žádost; vlastnost (popis) [-] pro datový přenos) Obsoletní

Systém: Žádost
Komponenta: Poznámka k žádance 3 kódem
Druh veličiny: Vlastnost (popis)
Jednotka: -
Procedura: Datový přenos
Klíč: 20036
Gesce: informatika
Vznik: Žádosti a objednávky pro laboratoře neformalizované
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Poznámka:
Položku již nepoužívejte, byla určena pro původní verzi DS 1.20. Pro DS 2 a výše je zcela nevhodná. Obsoletní.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Žádost
Datový přenos
Vlastnost (popis)