Glomerulární filtrace odhad (cystatin)

Glomerulární filtrace odhad (cystatin)PT(KIDN)_Glomerulární filtrace odhad (cystatin)

Glomerulární filtrace odhad (cystatin) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 1)


Glomerulární filtrace odhad (cystatin) (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 1)

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: Glom. filtrace odhad (cystatin)
Druh veličiny: Objemový tok
Jednotka: ml/s
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 14850
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 2,5 - 5,0
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty
Poznámka:
Určeno pro odhad glomerulární filtrace z cystatinu C.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(ledviny)
Vzorec 1
Objemový tok