Erytrocyty (hematokrit)

Erytrocyty (hematokrit)B_Erytrocyty (hematokrit)

Erytrocyty (hematokrit) (B; objemový podíl [1] *)
Erytrocyty (hematokrit) (B; objemový podíl [1] výpočet) Neaktuální
Erytrocyty (hematokrit) (B; objemový podíl [1] centrif. (kapilára))
Erytrocyty (hematokrit) (B; objemový podíl [1] centrifugace) Neaktuální
Erytrocyty (hematokrit) (B; objemový podíl [1] integrál plošný)

UNSF_Erytrocyty (hematokrit)

Erytrocyty (hematokrit) (Nesp. tekutina; objemový podíl [1] *)
Erytrocyty (hematokrit) (Nesp. tekutina; objemový podíl [1] výpočet) Neaktuální
Erytrocyty (hematokrit) (Nesp. tekutina; objemový podíl [1] centrif. (kapilára))
Erytrocyty (hematokrit) (Nesp. tekutina; objemový podíl [1] centrifugace)
Erytrocyty (hematokrit) (Nesp. tekutina; objemový podíl [1] integrál plošný)


Erytrocyty (hematokrit) (B; objemový podíl [1] *)

Systém: B
Komponenta: Erytrocyty (hematokrit)
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 02095
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1 - 1
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírá se žilní, arteriální, nebo kapilární krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 5 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
V rutinním provoze je nutné vzorek krve měřit nejdříve 20-30 minut od odběru. Před analýzou je nutné krev dobře šetrně promíchat 5-10 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 hText abstraktu ke komponentě
Hematokrit (Hct) patří mezi základní parametry červené krvinky a udává poměr objemu erytrocytů k celkovému objemu krve. Hematokrit můžeme zjistit buď centrifugací nesrážlivé krve nebo na analyzátorech krvinek.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
1D 3D 0,20 0,30 0,40 0,45 0,67 0,75 0,80 0,90 1
4D 1T 0,20 0,30 0,36 0,42 0,66 0,75 0,80 0,90 1
1T 1D 2T 0,39 0,63 0,69 0,75 0,85 1
2T 1D 1M 0,15 0,22 0,27 0,31 0,55 0,61 0,68 0,75 1
1M 1D 2M 30D 0,15 0,20 0,24 0,28 0,42 0,48 0,55 0,65 1
3M 6M 0,15 0,20 0,25 0,29 0,41 0,48 0,55 0,65 1
6M 1D 2R 0,15 0,20 0,25 0,33 0,39 0,47 0,55 0,65 1
2R 1D 6R 0,18 0,25 0,30 0,34 0,40 0,48 0,55 0,65 1
6R 1D 12R 0,15 0,21 0,28 0,35 0,45 0,49 0,56 0,67 1
F 12R 1D 15R 0,15 0,22 0,29 0,36 0,46 0,51 0,56 0,67 1
M 12R 1D 15R 0,15 0,22 0,30 0,37 0,49 1
F 15R 99R+ 0,15 0,25 0,32 0,35 0,47 0,53 0,60 0,80 1
M 15R 99R+ 0,18 0,30 0,38 0,40 0,50 0,57 0,65 0,80 1

Viz též:
Erytrocyty (hematokrit)
B
*
Objemový podíl
HematokritErytrocyty (hematokrit) (B; objemový podíl [1] výpočet) Neaktuální

Systém: B
Komponenta: Erytrocyty (hematokrit)
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Výpočet
Klíč: 02096
Gesce: hematologie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,2 - 0,6 - 0,99
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:
Počítáno: Střední hodnota histogramu podle MCV * RBC/ke stanovení použitý objem krve

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 hText abstraktu ke komponentě
Hematokrit (Hct) patří mezi základní parametry červené krvinky a udává poměr objemu erytrocytů k celkovému objemu krve. Hematokrit můžeme zjistit buď centrifugací nesrážlivé krve nebo na analyzátorech krvinek.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
1D 3D 0,20 0,30 0,40 0,45 0,67 0,75 0,80 0,90 1
4D 1T 0,20 0,30 0,36 0,42 0,66 0,75 0,80 0,90 1
1T 1D 2T 0,39 0,63 0,69 0,75 0,85 1
2T 1D 1M 0,15 0,22 0,27 0,31 0,55 0,61 0,68 0,75 1
1M 1D 2M 30D 0,15 0,20 0,24 0,28 0,42 0,48 0,55 0,65 1
3M 6M 0,15 0,20 0,25 0,29 0,41 0,48 0,55 0,65 1
6M 1D 2R 0,15 0,20 0,25 0,33 0,39 0,47 0,55 0,65 1
2R 1D 6R 0,18 0,25 0,30 0,34 0,40 0,48 0,55 0,65 1
6R 1D 12R 0,15 0,21 0,28 0,35 0,45 0,49 0,56 0,67 1
F 12R 1D 15R 0,15 0,22 0,29 0,36 0,46 0,51 0,56 0,67 1
M 12R 1D 15R 0,15 0,22 0,30 0,37 0,49 1
F 15R 99R+ 0,15 0,25 0,32 0,35 0,47 0,53 0,60 0,80 1
M 15R 99R+ 0,18 0,30 0,38 0,40 0,50 0,57 0,65 0,80 1

Viz též:
Erytrocyty (hematokrit)
B
Výpočet
Objemový podíl
HematokritErytrocyty (hematokrit) (B; objemový podíl [1] centrif. (kapilára))

Systém: B
Komponenta: Erytrocyty (hematokrit)
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Centrifugace (kapilára)
Klíč: 02097
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1 - 1
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:
Mikrohematokrit: objem ery masy vztažený k použitému objemu krve po centrifugaci v uzavřené kapiláře za standardních podmínek

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírá se žilní, arteriální, nebo kapilární krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 5 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
V rutinním provoze je nutné vzorek krve měřit nejdříve 20-30 minut od odběru. Před analýzou je nutné krev dobře šetrně promíchat 5-10 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 hText abstraktu ke komponentě
Hematokrit (Hct) patří mezi základní parametry červené krvinky a udává poměr objemu erytrocytů k celkovému objemu krve. Hematokrit můžeme zjistit buď centrifugací nesrážlivé krve nebo na analyzátorech krvinek.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
1D 3D 0,20 0,30 0,40 0,45 0,67 0,75 0,80 0,90 1
4D 1T 0,20 0,30 0,36 0,42 0,66 0,75 0,80 0,90 1
1T 1D 2T 0,39 0,63 0,69 0,75 0,85 1
2T 1D 1M 0,15 0,22 0,27 0,31 0,55 0,61 0,68 0,75 1
1M 1D 2M 30D 0,15 0,20 0,24 0,28 0,42 0,48 0,55 0,65 1
3M 6M 0,15 0,20 0,25 0,29 0,41 0,48 0,55 0,65 1
6M 1D 2R 0,15 0,20 0,25 0,33 0,39 0,47 0,55 0,65 1
2R 1D 6R 0,18 0,25 0,30 0,34 0,40 0,48 0,55 0,65 1
6R 1D 12R 0,15 0,21 0,28 0,35 0,45 0,49 0,56 0,67 1
F 12R 1D 15R 0,15 0,22 0,29 0,36 0,46 0,51 0,56 0,67 1
M 12R 1D 15R 0,15 0,22 0,30 0,37 0,49 1
F 15R 99R+ 0,15 0,25 0,32 0,35 0,47 0,53 0,60 0,80 1
M 15R 99R+ 0,18 0,30 0,38 0,40 0,50 0,57 0,65 0,80 1

Viz též:
Erytrocyty (hematokrit)
B
Centrifugace (kapilára)
Objemový podíl
HematokritErytrocyty (hematokrit) (B; objemový podíl [1] centrifugace) Neaktuální

Systém: B
Komponenta: Erytrocyty (hematokrit)
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Centrifugace
Klíč: 02098
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,2 - 0,6 - 0,99
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:
Hematokrit: objem ery masy vztažený k použitému objemu krve po centrifugaci za standardních podmínek ve Wintrobeho graduovaných trubičkách

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 hText abstraktu ke komponentě
Hematokrit (Hct) patří mezi základní parametry červené krvinky a udává poměr objemu erytrocytů k celkovému objemu krve. Hematokrit můžeme zjistit buď centrifugací nesrážlivé krve nebo na analyzátorech krvinek.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
1D 3D 0,20 0,30 0,40 0,45 0,67 0,75 0,80 0,90 1
4D 1T 0,20 0,30 0,36 0,42 0,66 0,75 0,80 0,90 1
1T 1D 2T 0,39 0,63 0,69 0,75 0,85 1
2T 1D 1M 0,15 0,22 0,27 0,31 0,55 0,61 0,68 0,75 1
1M 1D 2M 30D 0,15 0,20 0,24 0,28 0,42 0,48 0,55 0,65 1
3M 6M 0,15 0,20 0,25 0,29 0,41 0,48 0,55 0,65 1
6M 1D 2R 0,15 0,20 0,25 0,33 0,39 0,47 0,55 0,65 1
2R 1D 6R 0,18 0,25 0,30 0,34 0,40 0,48 0,55 0,65 1
6R 1D 12R 0,15 0,21 0,28 0,35 0,45 0,49 0,56 0,67 1
F 12R 1D 15R 0,15 0,22 0,29 0,36 0,46 0,51 0,56 0,67 1
M 12R 1D 15R 0,15 0,22 0,30 0,37 0,49 1
F 15R 99R+ 0,15 0,25 0,32 0,35 0,47 0,53 0,60 0,80 1
M 15R 99R+ 0,18 0,30 0,38 0,40 0,50 0,57 0,65 0,80 1

Viz též:
Erytrocyty (hematokrit)
B
Centrifugace
Objemový podíl
HematokritErytrocyty (hematokrit) (B; objemový podíl [1] integrál plošný)

Systém: B
Komponenta: Erytrocyty (hematokrit)
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Integrál plošný
Klíč: 02099
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1 - 1
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:
Plošný integrál impedančních impulsů - přímo měřená veličina

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírá se žilní, arteriální, nebo kapilární krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 5 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
V rutinním provoze je nutné vzorek krve měřit nejdříve 20-30 minut od odběru. Před analýzou je nutné krev dobře šetrně promíchat 5-10 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 hText abstraktu ke komponentě
Hematokrit (Hct) patří mezi základní parametry červené krvinky a udává poměr objemu erytrocytů k celkovému objemu krve. Hematokrit můžeme zjistit buď centrifugací nesrážlivé krve nebo na analyzátorech krvinek.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
1D 3D 0,20 0,30 0,40 0,45 0,67 0,75 0,80 0,90 1
4D 1T 0,20 0,30 0,36 0,42 0,66 0,75 0,80 0,90 1
1T 1D 2T 0,39 0,63 0,69 0,75 0,85 1
2T 1D 1M 0,15 0,22 0,27 0,31 0,55 0,61 0,68 0,75 1
1M 1D 2M 30D 0,15 0,20 0,24 0,28 0,42 0,48 0,55 0,65 1
3M 6M 0,15 0,20 0,25 0,29 0,41 0,48 0,55 0,65 1
6M 1D 2R 0,15 0,20 0,25 0,33 0,39 0,47 0,55 0,65 1
2R 1D 6R 0,18 0,25 0,30 0,34 0,40 0,48 0,55 0,65 1
6R 1D 12R 0,15 0,21 0,28 0,35 0,45 0,49 0,56 0,67 1
F 12R 1D 15R 0,15 0,22 0,29 0,36 0,46 0,51 0,56 0,67 1
M 12R 1D 15R 0,15 0,22 0,30 0,37 0,49 1
F 15R 99R+ 0,15 0,25 0,32 0,35 0,47 0,53 0,60 0,80 1
M 15R 99R+ 0,18 0,30 0,38 0,40 0,50 0,57 0,65 0,80 1

Viz též:
Erytrocyty (hematokrit)
B
Objemový podíl
HematokritErytrocyty (hematokrit) (Nesp. tekutina; objemový podíl [1] *)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Erytrocyty (hematokrit)
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 09281
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,2 - 0,6 - 0,99
MTV: X
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 5 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné vzorek šetrně promíchat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 hText abstraktu ke komponentě
Hematokrit (Hct) patří mezi základní parametry červené krvinky a udává poměr objemu erytrocytů k celkovému objemu krve. Hematokrit můžeme zjistit buď centrifugací nesrážlivé krve nebo na analyzátorech krvinek.

Referenční meze

Viz též:
Erytrocyty (hematokrit)
Nespecifikovaná tekutina
*
Objemový podílErytrocyty (hematokrit) (Nesp. tekutina; objemový podíl [1] výpočet) Neaktuální

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Erytrocyty (hematokrit)
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Výpočet
Klíč: 09282
Gesce: hematologie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,2 - 0,6 - 0,99
MTV: X
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:
5.12.2014 - položka je neaktuální

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 5 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné vzorek šetrně promíchat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 hText abstraktu ke komponentě
Hematokrit (Hct) patří mezi základní parametry červené krvinky a udává poměr objemu erytrocytů k celkovému objemu krve. Hematokrit můžeme zjistit buď centrifugací nesrážlivé krve nebo na analyzátorech krvinek.

Referenční meze

Viz též:
Erytrocyty (hematokrit)
Nespecifikovaná tekutina
Výpočet
Objemový podílErytrocyty (hematokrit) (Nesp. tekutina; objemový podíl [1] centrif. (kapilára))

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Erytrocyty (hematokrit)
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Centrifugace (kapilára)
Klíč: 09283
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,2 - 0,6 - 0,99
MTV: X
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 5 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné vzorek šetrně promíchat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 hText abstraktu ke komponentě
Hematokrit (Hct) patří mezi základní parametry červené krvinky a udává poměr objemu erytrocytů k celkovému objemu krve. Hematokrit můžeme zjistit buď centrifugací nesrážlivé krve nebo na analyzátorech krvinek.

Referenční meze

Viz též:
Erytrocyty (hematokrit)
Nespecifikovaná tekutina
Centrifugace (kapilára)
Objemový podílErytrocyty (hematokrit) (Nesp. tekutina; objemový podíl [1] centrifugace)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Erytrocyty (hematokrit)
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Centrifugace
Klíč: 09284
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,2 - 0,6 - 0,99
MTV: X
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 5 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné vzorek šetrně promíchat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 hText abstraktu ke komponentě
Hematokrit (Hct) patří mezi základní parametry červené krvinky a udává poměr objemu erytrocytů k celkovému objemu krve. Hematokrit můžeme zjistit buď centrifugací nesrážlivé krve nebo na analyzátorech krvinek.

Referenční meze

Viz též:
Erytrocyty (hematokrit)
Nespecifikovaná tekutina
Centrifugace
Objemový podílErytrocyty (hematokrit) (Nesp. tekutina; objemový podíl [1] integrál plošný)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Erytrocyty (hematokrit)
Druh veličiny: Objemový podíl
Jednotka: 1
Procedura: Integrál plošný
Klíč: 09285
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,2 - 0,6 - 0,99
MTV: X
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 5 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné vzorek šetrně promíchat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 hText abstraktu ke komponentě
Hematokrit (Hct) patří mezi základní parametry červené krvinky a udává poměr objemu erytrocytů k celkovému objemu krve. Hematokrit můžeme zjistit buď centrifugací nesrážlivé krve nebo na analyzátorech krvinek.

Referenční meze

Viz též:
Erytrocyty (hematokrit)
Nespecifikovaná tekutina
Objemový podíl