HLA-DRB4 (DNA)

HLA-DRB4 (DNA)PT_HLA-DRB4 (DNA)

HLA-DRB4 (DNA) (Pt; HLA genotyp [-] *)
HLA-DRB4 (DNA) (Pt; HLA genotyp [-] PCR)


HLA-DRB4 (DNA) (Pt; HLA genotyp [-] *)

Systém: Pt
Komponenta: HLA-DRB4 (DNA)
Druh veličiny: HLA genotyp
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 16605
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X
Třída hlavní: Antigeny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt
*HLA-DRB4 (DNA) (Pt; HLA genotyp [-] PCR)

Systém: Pt
Komponenta: HLA-DRB4 (DNA)
Druh veličiny: HLA genotyp
Jednotka: -
Procedura: PCR
Klíč: 16606
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: X
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: volný neformalizovaný text
Mezní hodnoty:
MTV: X
Třída hlavní: Antigeny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt
PCR