hsC-reaktivní protein

hsC-reaktivní proteinS_hsC-reaktivní protein

hsC-reaktivní protein (S; hmot. konc. [mg/l] *)
hsC-reaktivní protein (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

P_hsC-reaktivní protein

hsC-reaktivní protein (P; hmot. konc. [mg/l] *)
hsC-reaktivní protein (P; hmot. konc. [mg/l] IA)


hsC-reaktivní protein (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: S
Komponenta: hsC-reaktivní protein
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 16214
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentracehsC-reaktivní protein (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

Systém: S
Komponenta: hsC-reaktivní protein
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: IA
Klíč: 16215
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
IA
Hmotnostní koncentracehsC-reaktivní protein (P; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: P
Komponenta: hsC-reaktivní protein
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 16212
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentracehsC-reaktivní protein (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

Systém: P
Komponenta: hsC-reaktivní protein
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: IA
Klíč: 16213
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
IA
Hmotnostní koncentrace