Interleukin 8

Interleukin 8S_Interleukin 8

Interleukin 8 (S; hmot. konc. [ng/l] *)
Interleukin 8 (S; hmot. konc. [ng/l] LEIA)

P_Interleukin 8

Interleukin 8 (P; hmot. konc. [ng/l] *)
Interleukin 8 (P; hmot. konc. [ng/l] LEIA)


Interleukin 8 (S; hmot. konc. [ng/l] *)

Systém: S
Komponenta: Interleukin 8
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: *
Klíč: 09540
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Plazma je vhodnější materiál než sérum. Transport na ledu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat a odseparovat sérum do dvou hodin od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 1 týden
Poznámka ke stabilitě:
Delší skladování možné při -70 °C.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceInterleukin 8 (S; hmot. konc. [ng/l] LEIA)

Systém: S
Komponenta: Interleukin 8
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: LEIA
Klíč: 09541
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Plazma je vhodnější materiál než sérum. Transport na ledu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat a odseparovat sérum do dvou hodin od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 1 týden
Poznámka ke stabilitě:
Delší skladování možné při -70 °C.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Hmotnostní koncentraceInterleukin 8 (P; hmot. konc. [ng/l] *)

Systém: P
Komponenta: Interleukin 8
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: *
Klíč: 09538
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Transport na ledu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat a odseparovat plazmu do 2 hodin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 1 týden
Poznámka ke stabilitě:
Delší skladování možné při -70 °C.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceInterleukin 8 (P; hmot. konc. [ng/l] LEIA)

Systém: P
Komponenta: Interleukin 8
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: LEIA
Klíč: 09539
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 200 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Transport na ledu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat a odseparovat plazmu do 2 hodin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 1 týden
Poznámka ke stabilitě:
Delší skladování možné při -70 °C.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Hmotnostní koncentrace