Index oxygenační

Index oxygenačníPT_Index oxygenační

Index oxygenační (Pt; parc. tlak [kPa] výpočet)


Index oxygenační (Pt; parc. tlak [kPa] výpočet)

Systém: Pt
Komponenta: Index oxygenační
Druh veličiny: Parciální tlak
Jednotka: kPa
Procedura: Výpočet
Klíč: 16047
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 30 - 75 - 100
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt
Výpočet
Parciální tlak