Protrombinový test - hodnota INR

Protrombinový test - INRP_Protrombinový test - INR

Protrombinový test - INR (P; rel. čas [1] výpočet)

P(C)_Protrombinový test - INR

Protrombinový test - INR (P(kap.); rel. čas [1] *)
Protrombinový test - INR (P(kap.); rel. čas [1] Amperometrie) Neaktuální
Protrombinový test - INR (P(kap.); rel. čas [1] spektrofotom. reflexní) Neaktuální


Protrombinový test - INR (P; rel. čas [1] výpočet)

Systém: P
Komponenta: Protrombinový test - INR
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Výpočet
Klíč: 03571
Gesce: hematologie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 5 - 20
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
INR = mezinárodní normalizovaný poměr

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,4 0,6 0,7 0,8 1,2 1,5 5 20 1

Viz též:
Protrombinový test - INR
P
Výpočet
Relativní časProtrombinový test - INR (P(kap.); rel. čas [1] *)

Systém: P(kap.)
Komponenta: Protrombinový test - INR
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 15038
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,6 - 1 - 3 - 8,0
MTV: X, BP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Vyšetřovaný materiál je krev, reakce probíhá v nekorpuskulární fázi.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Protrombinový test - INR
P(kap.)
*
Relativní časProtrombinový test - INR (P(kap.); rel. čas [1] Amperometrie) Neaktuální

Systém: P(kap.)
Komponenta: Protrombinový test - INR
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Amperometrie
Klíč: 15039
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,6 - 1 - 3 - 8,0
MTV: X, BP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Vyšetřovaný materiál je krev, reakce probíhá v nekorpuskulární fázi.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Protrombinový test - INR
P(kap.)
Relativní časProtrombinový test - INR (P(kap.); rel. čas [1] spektrofotom. reflexní) Neaktuální

Systém: P(kap.)
Komponenta: Protrombinový test - INR
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 15040
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,6 - 1 - 3 - 8,0
MTV: X, BP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Poznámka:
Vyšetřovaný materiál je krev, reakce probíhá v nekorpuskulární fázi.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Protrombinový test - INR
P(kap.)
Spektrofotometrie reflexní
Relativní čas