Cholesterol LDL - výpočet podle Friedewaldovy rovnice

Cholesterol LDL - výpočetS_Cholesterol LDL - výpočet

Cholesterol LDL - výpočet (S; látková konc. [mmol/l] výpočet)

P_Cholesterol LDL - výpočet

Cholesterol LDL - výpočet (P; látková konc. [mmol/l] výpočet)


Cholesterol LDL - výpočet (S; látková konc. [mmol/l] výpočet)

Systém: S
Komponenta: Cholesterol LDL - výpočet
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Výpočet
Klíč: 03380
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,50 - 0,55 - 6,00 - 45,00
MTV: X
Třída hlavní: Lipidy
Poznámka:
S_LDLCQ_CALC = S_CHOL - 0.37 * S_TRIG - S_HDLC

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Výpočet podle Friedewalda na základě cholesterolu celkového, cholesterolu HDL a triglyceridu (LDL = CHOL - TGL*0.37 - HDL), pouze při koncentraci triglyceridu pod 5 mmol/l.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
3R 5R 1,2 2,6 3,9 4,5 6,0 mmol/l
5R 10R 1,2 2,5 3,9 4,5 6,0 mmol/l
10R 15R 1,2 2,3 3,8 4,5 6,0 mmol/l
15R 99R+ 1,2 3,0 3,9 4,5 6,0 mmol/l

Viz též:
S_Cholesterol LDL - výpočet
S
Výpočet
Látková koncentraceCholesterol LDL - výpočet (P; látková konc. [mmol/l] výpočet)

Systém: P
Komponenta: Cholesterol LDL - výpočet
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Výpočet
Klíč: 03379
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,50 - 0,55 - 6,00 - 45,00
MTV: X
Třída hlavní: Lipidy
Poznámka:
P_LDLCQ_CALC = P_CHOL - 0.37 * P_TRIG - P_HDLC

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
3R 5R 1,2 2,6 3,9 4,5 6,0 mmol/l
5R 10R 1,2 2,5 3,9 4,5 6,0 mmol/l
10R 15R 1,2 2,3 3,8 4,5 6,0 mmol/l
15R 99R+ 1,2 3,0 3,9 4,5 6,0 mmol/l

Viz též:
P
Výpočet
Látková koncentrace