Lipoproteiny - semikvantitativně

Lipoproteiny semikvant.S_Lipoproteiny semikvant.

Lipoproteiny semikvant. (S; arb. konc. [arb.j.] abs. spektrofotometrie)

P_Lipoproteiny semikvant.

Lipoproteiny semikvant. (P; arb. konc. [arb.j.] abs. spektrofotometrie)


Lipoproteiny semikvant. (S; arb. konc. [arb.j.] abs. spektrofotometrie)

Systém: S
Komponenta: Lipoproteiny semikvant.
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 12438
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, CHYL, KVAL, KVAL
Třída hlavní: Lipidy
Poznámka:
Položka slouží k posouzení kvality analyzovaného materiálu.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S_Lipoproteiny semikvant.
S
Absorpční spektrofotometrie
Arbitrární koncentraceLipoproteiny semikvant. (P; arb. konc. [arb.j.] abs. spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: Lipoproteiny semikvant.
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 12437
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, CHYL, KVAL
Třída hlavní: Lipidy
Poznámka:
Položka slouží k posouzení kvality analyzovaného materiálu.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P_Lipoproteiny semikvant.
P
Absorpční spektrofotometrie
Arbitrární koncentrace