Leukocyty*

Leukocyty*B_Leukocyty*

Leukocyty* (B; num. konc. [10^6/l] fotoopt. (laser)) Druhotná


Leukocyty* (B; num. konc. [10^6/l] fotoopt. (laser)) Druhotná

Systém: B
Komponenta: Leukocyty*
Druh veličiny: Numerická koncentrace
Jednotka: 10^6/l
Procedura: Fotooptické stanovení (laser)
Klíč: 17347
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 2000 - 40000 - 300000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:
Určeno pouze pro vydávání výsledků absolutních počtů leukocytárních subpopulací metodou průtokové cytometrie pro imunologická pracoviště.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B
Fotooptické stanovení (laser)
Numerická koncentrace