Erytrocyt (MCV, střední objem)

Erytrocyt (MCV)ERC(B)_Erytrocyt (MCV)

Erytrocyt (MCV) (Erytrocyty (B); entitní objem [fl] *)
Erytrocyt (MCV) (Erytrocyty (B); entitní objem [fl] výpočet) Neaktuální
Erytrocyt (MCV) (Erytrocyty (B); entitní objem [fl] počítání částic (imp.))
Erytrocyt (MCV) (Erytrocyty (B); entitní objem [fl] fotoopt. (laser))
Erytrocyt (MCV) (Erytrocyty (B); entitní objem [fl] fotoopt. (světlo)) Neaktuální

ERC(UNF)_Erytrocyt (MCV)

Erytrocyt (MCV) (Erytrocyty (nesp. tek.); entitní objem [fl] *)
Erytrocyt (MCV) (Erytrocyty (nesp. tek.); entitní objem [fl] výpočet) Neaktuální
Erytrocyt (MCV) (Erytrocyty (nesp. tek.); entitní objem [fl] počítání částic (imp.))
Erytrocyt (MCV) (Erytrocyty (nesp. tek.); entitní objem [fl] fotoopt. (laser))
Erytrocyt (MCV) (Erytrocyty (nesp. tek.); entitní objem [fl] fotoopt. (světlo))


Erytrocyt (MCV) (Erytrocyty (B); entitní objem [fl] *)

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: Erytrocyt (MCV)
Druh veličiny: Entitní objem
Jednotka: fl
Procedura: *
Klíč: 02417
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 20 - 40 - 150 - 150
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Jako protisrážlivé činidlo lze použít i soli EDTA. Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
1D 3D 60 80 90 95 121 125 130 140 fl
4D 1T 50 70 80 88 126 130 135 140 fl
1T 1D 2T 50 70 80 86 124 130 135 140 fl
2T 1D 1M 50 70 80 85 123 130 135 140 fl
1M 1D 2M 30D 50 65 72 77 115 120 125 140 fl
3M 6M 50 65 70 74 108 112 120 140 fl
6M 1D 2R 50 60 65 70 86 93 100 140 fl
2R 1D 6R 50 60 65 75 87 93 100 140 fl
6R 1D 12R 50 60 66 77 95 99 110 140 fl
F 12R 1D 15R 50 60 66 78 102 107 120 140 fl
M 12R 1D 15R 50 60 66 78 98 107 120 140 fl
15R 99R+ 50 70 79 82 98 102 110 140 fl

Viz též:
Erytrocyt (MCV)
Erytrocyty (B)
*
Entitní objem
MCVErytrocyt (MCV) (Erytrocyty (B); entitní objem [fl] výpočet) Neaktuální

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: Erytrocyt (MCV)
Druh veličiny: Entitní objem
Jednotka: fl
Procedura: Výpočet
Klíč: 02418
Gesce: hematologie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 20 - 40 - 150 - 150
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:
MCV = (HTC / RBC) * 10^4
5.12.2014 - položka je neaktuální

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Jako protisrážlivé činidlo lze použít i soli EDTA. Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
1D 3D 60 80 90 95 121 125 130 140 fl
4D 1T 50 70 80 88 126 130 135 140 fl
1T 1D 2T 50 70 80 86 124 130 135 140 fl
2T 1D 1M 50 70 80 85 123 130 135 140 fl
1M 1D 2M 30D 50 65 72 77 115 120 125 140 fl
3M 6M 50 65 70 74 108 112 120 140 fl
6M 1D 2R 50 60 65 70 86 93 100 140 fl
2R 1D 6R 50 60 65 75 87 93 100 140 fl
6R 1D 12R 50 60 66 77 95 99 110 140 fl
F 12R 1D 15R 50 60 66 78 102 107 120 140 fl
M 12R 1D 15R 50 60 66 78 98 107 120 140 fl
15R 99R+ 50 70 79 82 98 102 110 140 fl

Viz též:
Erytrocyt (MCV)
Erytrocyty (B)
Výpočet
Entitní objem
MCVErytrocyt (MCV) (Erytrocyty (B); entitní objem [fl] počítání částic (imp.))

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: Erytrocyt (MCV)
Druh veličiny: Entitní objem
Jednotka: fl
Procedura: Počítání částic (impedance)
Klíč: 02419
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 20 - 40 - 150 - 150
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:
MCV reprezentuje střední hodnotu histogramu erytrocytů podle objemu. MCV je přímo měřená veličina odpovídající velikosti napěťovaného impulsu, který vyvolá jednotlivá částice.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Jako protisrážlivé činidlo lze použít i soli EDTA. Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
1D 3D 60 80 90 95 121 125 130 140 fl
4D 1T 50 70 80 88 126 130 135 140 fl
1T 1D 2T 50 70 80 86 124 130 135 140 fl
2T 1D 1M 50 70 80 85 123 130 135 140 fl
1M 1D 2M 30D 50 65 72 77 115 120 125 140 fl
3M 6M 50 65 70 74 108 112 120 140 fl
6M 1D 2R 50 60 65 70 86 93 100 140 fl
2R 1D 6R 50 60 65 75 87 93 100 140 fl
6R 1D 12R 50 60 66 77 95 99 110 140 fl
F 12R 1D 15R 50 60 66 78 102 107 120 140 fl
M 12R 1D 15R 50 60 66 78 98 107 120 140 fl
15R 99R+ 50 70 79 82 98 102 110 140 fl

Viz též:
Erytrocyt (MCV)
Erytrocyty (B)
Počítání částic (impedance)
Entitní objem
MCVErytrocyt (MCV) (Erytrocyty (B); entitní objem [fl] fotoopt. (laser))

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: Erytrocyt (MCV)
Druh veličiny: Entitní objem
Jednotka: fl
Procedura: Fotooptické stanovení (laser)
Klíč: 13812
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 20 - 40 - 150 - 150
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Jako protisrážlivé činidlo lze použít i soli EDTA. Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
1D 3D 60 80 90 95 121 125 130 140 fl
4D 1T 50 70 80 88 126 130 135 140 fl
1T 1D 2T 50 70 80 86 124 130 135 140 fl
2T 1D 1M 50 70 80 85 123 130 135 140 fl
1M 1D 2M 30D 50 65 72 77 115 120 125 140 fl
3M 6M 50 65 70 74 108 112 120 140 fl
6M 1D 2R 50 60 65 70 86 93 100 140 fl
2R 1D 6R 50 60 65 75 87 93 100 140 fl
6R 1D 12R 50 60 66 77 95 99 110 140 fl
F 12R 1D 15R 50 60 66 78 102 107 120 140 fl
M 12R 1D 15R 50 60 66 78 98 107 120 140 fl
15R 99R+ 50 70 79 82 98 102 110 140 fl

Viz též:
Erytrocyt (MCV)
Erytrocyty (B)
Fotooptické stanovení (laser)
Entitní objem
MCVErytrocyt (MCV) (Erytrocyty (B); entitní objem [fl] fotoopt. (světlo)) Neaktuální

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: Erytrocyt (MCV)
Druh veličiny: Entitní objem
Jednotka: fl
Procedura: Fotooptické stanovení (světlo)
Klíč: 02420
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 20 - 40 - 120 - 150
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Jako protisrážlivé činidlo lze použít i soli EDTA. Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
1D 3D 60 80 90 95 121 125 130 140 fl
4D 1T 50 70 80 88 126 130 135 140 fl
1T 1D 2T 50 70 80 86 124 130 135 140 fl
2T 1D 1M 50 70 80 85 123 130 135 140 fl
1M 1D 2M 30D 50 65 72 77 115 120 125 140 fl
3M 6M 50 65 70 74 108 112 120 140 fl
6M 1D 2R 50 60 65 70 86 93 100 140 fl
2R 1D 6R 50 60 65 75 87 93 100 140 fl
6R 1D 12R 50 60 66 77 95 99 110 140 fl
F 12R 1D 15R 50 60 66 78 102 107 120 140 fl
M 12R 1D 15R 50 60 66 78 98 107 120 140 fl
15R 99R+ 50 70 79 82 98 102 110 140 fl

Viz též:
Erytrocyt (MCV)
Erytrocyty (B)
Fotooptické stanovení (světlo)
Entitní objem
MCVErytrocyt (MCV) (Erytrocyty (nesp. tek.); entitní objem [fl] *)

Systém: Erytrocyty (nespecif. tekutina)
Komponenta: Erytrocyt (MCV)
Druh veličiny: Entitní objem
Jednotka: fl
Procedura: *
Klíč: 09332
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 20 - 40 - 120 - 150
MTV: X
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením vzorek promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 minText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Erytrocyt (MCV)
Erytrocyty (nespecif. tekutina)
*
Entitní objemErytrocyt (MCV) (Erytrocyty (nesp. tek.); entitní objem [fl] výpočet) Neaktuální

Systém: Erytrocyty (nespecif. tekutina)
Komponenta: Erytrocyt (MCV)
Druh veličiny: Entitní objem
Jednotka: fl
Procedura: Výpočet
Klíč: 09333
Gesce: hematologie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 20 - 40 - 120 - 150
MTV: X
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:
5.12.2014 - položka je neaktuální

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením vzorek promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 minText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Erytrocyt (MCV)
Erytrocyty (nespecif. tekutina)
Výpočet
Entitní objemErytrocyt (MCV) (Erytrocyty (nesp. tek.); entitní objem [fl] počítání částic (imp.))

Systém: Erytrocyty (nespecif. tekutina)
Komponenta: Erytrocyt (MCV)
Druh veličiny: Entitní objem
Jednotka: fl
Procedura: Počítání částic (impedance)
Klíč: 09334
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 20 - 40 - 120 - 150
MTV: X
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením vzorek promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 minText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Erytrocyt (MCV)
Erytrocyty (nespecif. tekutina)
Počítání částic (impedance)
Entitní objemErytrocyt (MCV) (Erytrocyty (nesp. tek.); entitní objem [fl] fotoopt. (laser))

Systém: Erytrocyty (nespecif. tekutina)
Komponenta: Erytrocyt (MCV)
Druh veličiny: Entitní objem
Jednotka: fl
Procedura: Fotooptické stanovení (laser)
Klíč: 13813
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 20 - 40 - 120 - 150
MTV: X
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením vzorek promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 minText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Erytrocyt (MCV)
Erytrocyty (nespecif. tekutina)
Fotooptické stanovení (laser)
Entitní objemErytrocyt (MCV) (Erytrocyty (nesp. tek.); entitní objem [fl] fotoopt. (světlo))

Systém: Erytrocyty (nespecif. tekutina)
Komponenta: Erytrocyt (MCV)
Druh veličiny: Entitní objem
Jednotka: fl
Procedura: Fotooptické stanovení (světlo)
Klíč: 09335
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 20 - 40 - 120 - 150
MTV: X
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením vzorek promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 minText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Erytrocyt (MCV)
Erytrocyty (nespecif. tekutina)
Fotooptické stanovení (světlo)
Entitní objem