Mezotelie

MezotelieUNSFP_Mezotelie

Mezotelie (Nesp.tekut.(Punkce); num. poměr [1] *)
Mezotelie (Nesp.tekut.(Punkce); num. poměr [1] mikroskop. (světlo))


Mezotelie (Nesp.tekut.(Punkce); num. poměr [1] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Mezotelie
Druh veličiny: Numerický poměr
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 09340
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,1 - 10
MTV: X
Třída hlavní: Tkáňové buňky
Poznámka:
Udává se jako poměr všech mezotelií v tekutině získané punkcí ke všem leukocytům v tekutině získané punkcí (prakticky jako x/100, kde x je počet mezotelií zjištěný při diferenciaci 100 leukocytů v tekutině získané punkcí).

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace 10 minut při 80-120 g. Nátěr se provádí ze sedimentu, ihned se barví.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 minText abstraktu ke komponentě
Mezotelie nepatří mezi krevní buňky, jedná se o buňky výstelky, které se při odběru punktátu přimísily do tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
Mezotelie
Nespecif. tekutina(Punkce)
*
Numerický poměrMezotelie (Nesp.tekut.(Punkce); num. poměr [1] mikroskop. (světlo))

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Mezotelie
Druh veličiny: Numerický poměr
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 09341
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,1 - 10
MTV: X
Třída hlavní: Tkáňové buňky
Poznámka:
Udává se jako poměr všech mezotelií v tekutině získané punkcí ke všem leukocytům v tekutině získané punkcí (prakticky jako x/100, kde x je počet mezotelií zjištěný při diferenciaci 100 leukocytů v tekutině získané punkcí).

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace 10 minut při 80-120 g. Nátěr se provádí ze sedimentu, ihned se barví.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 minText abstraktu ke komponentě
Mezotelie nepatří mezi krevní buňky, jedná se o buňky výstelky, které se při odběru punktátu přimísily do tekutiny.

Referenční meze

Viz též:
Mezotelie
Nespecif. tekutina(Punkce)
Numerický poměr