Hořečnatý kation

Mg ionizovanéS_Mg ionizované

Mg ionizované (S; látková konc. [mmol/l] *)
Mg ionizované (S; látková konc. [mmol/l] vzorec 1)
Mg ionizované (S; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

P_Mg ionizované

Mg ionizované (P; látková konc. [mmol/l] *)
Mg ionizované (P; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)


Mg ionizované (S; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Mg ionizované
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 02465
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,10 - 1,00 - 3,50
MTV: X, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceMg ionizované (S; látková konc. [mmol/l] vzorec 1)

Systém: S
Komponenta: Mg ionizované
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 14727
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,10 - 1,00 - 3,50
MTV: X, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Vzorec 1
Látková koncentraceMg ionizované (S; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Systém: S
Komponenta: Mg ionizované
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 02466
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,10 - 1,00 - 3,50
MTV: X, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Látková koncentraceMg ionizované (P; látková konc. [mmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Mg ionizované
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 02463
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,10 - 1,00 - 3,50
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceMg ionizované (P; látková konc. [mmol/l] ISE bez diluce)

Systém: P
Komponenta: Mg ionizované
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: ISE bez diluce
Klíč: 02464
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,10 - 1,00 - 3,50
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Elektrolyty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Látková koncentrace