Neutrofilní segmenty

Neutrofilní segmentyBCEL(BM)_Neutrofilní segmenty

Neutrofilní segmenty (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] *)
Neutrofilní segmenty (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] mikroskop. (světlo))

BCEL(T)_Neutrofilní segmenty

Neutrofilní segmenty (Krev. b.(bílá ř., tek.); num. podíl [1] *)
Neutrofilní segmenty (Krev. b.(bílá ř., tek.); num. podíl [1] mikroskop. (světlo))

LKC(B)_Neutrofilní segmenty

Neutrofilní segmenty (Leukocyty (B); num. podíl [1] *)
Neutrofilní segmenty (Leukocyty (B); num. podíl [1] mikroskop. (světlo))


Neutrofilní segmenty (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] *)

Systém: Krev. b.(dřeň)
Komponenta: Neutrofilní segmenty
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 04733
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 0,95 - 0,99
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Kostní dřeň se odebírá aspirační jehlou a vystříkne se na podložní sklo popř. na Petriho misku, ze kterých se pomocí roztěrového skla provádí nátěry.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné vytvořit ihned. Po zaschnutí je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném boxu, aby se na ně nenachytaly prachové částice.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,00 0,02 0,05 0,07 0,25 0,35 0,75 0,99 1

Viz též:
Neutrofilní segmenty
Krev. b.(dřeň)
*
Numerický podílNeutrofilní segmenty (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] mikroskop. (světlo))

Systém: Krev. b.(dřeň)
Komponenta: Neutrofilní segmenty
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 04734
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 0,95 - 0,99
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Kostní dřeň se odebírá aspirační jehlou a vystříkne se na podložní sklo popř. na Petriho misku, ze kterých se pomocí roztěrového skla provádí nátěry.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné vytvořit ihned. Po zaschnutí je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném boxu, aby se na ně nenachytaly prachové částice.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,00 0,02 0,05 0,07 0,25 0,35 0,75 0,99 1

Viz též:
Neutrofilní segmenty
Krev. b.(dřeň)
Numerický podílNeutrofilní segmenty (Krev. b.(bílá ř., tek.); num. podíl [1] *)

Systém: Krev. b.(bílá ř., tekut.)
Komponenta: Neutrofilní segmenty
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 09359
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 0,95 - 0,99
MTV: X
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace 10 minut při 80-120 g. Nátěr se provádí ze sedimentu, ihned se barví.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 minText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Neutrofilní segmenty
Krev. b.(bílá ř., tekut.)
*
Numerický podílNeutrofilní segmenty (Krev. b.(bílá ř., tek.); num. podíl [1] mikroskop. (světlo))

Systém: Krev. b.(bílá ř., tekut.)
Komponenta: Neutrofilní segmenty
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 09360
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 0,95 - 0,99
MTV: X
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace 10 minut při 80-120 g. Nátěr se provádí ze sedimentu, ihned se barví.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 minText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Neutrofilní segmenty
Krev. b.(bílá ř., tekut.)
Numerický podílNeutrofilní segmenty (Leukocyty (B); num. podíl [1] *)

Systém: Leukocyty (B)
Komponenta: Neutrofilní segmenty
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 03630
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 0,95 - 0,99
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením krev dobře promísit. V případě mikroskopického hodnocení musí nátěry řádně zaschnout.
Poznámka ke stabilitě:
Nefixované nátěry stabilní 5 dnů, nabarvený nátěr je stabilní při pokojové teplotě 4 týdny.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1D 0,00 0,10 0,30 0,52 0,69 0,75 0,80 0,99 1
2D 1T 0,00 0,10 0,20 0,32 0,46 0,55 0,80 0,99 1
1T 4R 0,00 0,10 0,15 0,22 0,34 0,45 0,75 0,99 1
4R 6R 0,00 0,10 0,20 0,32 0,46 0,55 0,75 0,99 1
6R 12R 0,00 0,10 0,30 0,40 0,56 0,65 0,80 0,99 1
12R 15R 0,00 0,15 0,35 0,45 0,58 0,65 0,80 0,99 1
15R 99R+ 0,00 0,15 0,35 0,47 0,70 0,75 0,80 0,99 1

Viz též:
Neutrofilní segmenty
Leukocyty (B)
*
Numerický podílNeutrofilní segmenty (Leukocyty (B); num. podíl [1] mikroskop. (světlo))

Systém: Leukocyty (B)
Komponenta: Neutrofilní segmenty
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Mikroskop. (světlo)
Klíč: 03631
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 0,95 - 0,99
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením krev dobře promísit. V případě mikroskopického hodnocení musí nátěry řádně zaschnout.
Poznámka ke stabilitě:
Nefixované nátěry stabilní 5 dnů, nabarvený nátěr je stabilní při pokojové teplotě 4 týdny.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1D 0,00 0,10 0,30 0,52 0,69 0,75 0,80 0,99 1
2D 1T 0,00 0,10 0,20 0,32 0,46 0,55 0,80 0,99 1
1T 4R 0,00 0,10 0,15 0,22 0,34 0,45 0,75 0,99 1
4R 6R 0,00 0,10 0,20 0,32 0,46 0,55 0,75 0,99 1
6R 12R 0,00 0,10 0,30 0,40 0,56 0,65 0,80 0,99 1
12R 15R 0,00 0,15 0,35 0,45 0,58 0,65 0,80 0,99 1
15R 99R+ 0,00 0,15 0,35 0,47 0,70 0,75 0,80 0,99 1

Viz též:
Neutrofilní segmenty
Leukocyty (B)
Numerický podíl