Telopeptid kolagenu NTx/kreatinin

Telopeptid NTx/kreatininU_Telopeptid NTx/kreatinin

Telopeptid NTx/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 1)


Telopeptid NTx/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 1)

Systém: U
Komponenta: Telopeptid NTx/kreatinin
Druh veličiny: Látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 07108
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 5 - 50 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:
U_NTX(mol/l)/U_CREAT(mol/l)*1000000, tj. výsledná jednotka umol/mol kreatininu.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U_Telopeptid NTx/kreatinin
U
Vzorec 1
Látkový poměr