[-2]proPSA

[-2]proPSAS_[-2]proPSA

[-2]proPSA (S; hmot. konc. [ng/l] *)
[-2]proPSA (S; hmot. konc. [ng/l] IA)

P_[-2]proPSA

[-2]proPSA (P; hmot. konc. [ng/l] *)
[-2]proPSA (P; hmot. konc. [ng/l] IA)


[-2]proPSA (S; hmot. konc. [ng/l] *)

Systém: S
Komponenta: [-2]proPSA
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: *
Klíč: 17777
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 80 - 200
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Doporučeným materiál pro vyšetření je sérum, plazma se nemá používat.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentrace[-2]proPSA (S; hmot. konc. [ng/l] IA)

Systém: S
Komponenta: [-2]proPSA
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: IA
Klíč: 17778
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 80 - 200
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Doporučeným materiál pro vyšetření je sérum, plazma se nemá používat.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
IA
Hmotnostní koncentrace[-2]proPSA (P; hmot. konc. [ng/l] *)

Systém: P
Komponenta: [-2]proPSA
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: *
Klíč: 17775
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 80 - 200
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Doporučeným materiál pro vyšetření je sérum, plazma se nemá používat.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentrace[-2]proPSA (P; hmot. konc. [ng/l] IA)

Systém: P
Komponenta: [-2]proPSA
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: ng/l
Procedura: IA
Klíč: 17776
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 80 - 200
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Doporučeným materiál pro vyšetření je sérum, plazma se nemá používat.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nesmí se odebírat pro procedurách spojených s mechanickým ovlivněním prostaty. Vzorky je nutné zpracovat (odstředit) a dát do chladničky během 3 hodin od odběru. Doplnit podle pokynů výrobce!!!Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
IA
Hmotnostní koncentrace